-8.5 ℃

Vedelike läbivaatusseadmete kasutusele võtmine ei too reisijate jaoks kaasa olulisi muudatusi

21.01.2014

Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud nõudeid, vedelal kujul olevate ainete kontrolli kohta, hakatakse kohaldama 31. jaanuaril 2014. Uute läbivaatusseadmete kasutusele võtmine muudab mõneti Euroopa Liidu liikmesriikide ja paljude teiste maade lennujaamade julgestuskontrollis kasutatavat metoodikat. Vedelike piirang ei kao ning suuresti säilib seni kehtinud olukord.

Muutunud nõuete kohaselt hakatakse 31. jaanuarist 2014 analüüsima käsipagasisse lubatud eridieettoitu (sh. imikutoit), meditsiinilisel eesmärgil kasutatavaid vedelaid ravimeid ja transfeerreisijate julgestuspiirangualal tehtud oste.

Reisija vaatenurgast jäävad kehtivad vedelikupiirangud ja käsipagasi pakkimisnõuded samaks. Transfeerreisija jaoks muutub protsess pisut lihtsamaks. Lennuki vahetamisel saavad nad viia läbi julgestuskontrolli ka väljaspool Euroopa Liidu lennujaamast ostetud maksuvabasid tooteid või lennuki pardalt ostetud kaupu, kui need õigesti pakitud spetsiaalsetesse avamist tuvastada võimaldavatesse plastkottidesse.

Tallinna Lennujaamas võetakse kasutusele spetsiaalsed vedeliku läbi vaatamiseks mõeldud seadmed. Vedeliku ehtsuse tuvastamiseks võib julgestustöötaja küsida reisijalt täiendavaid küsimusi ning läbi viia vedeliku ehtsuse kontrolli.

„Tallinna Lennujaam on investeerinud uutesse seadmetesse üle poole miljoni euro ja teeb kõik selleks, et üleminek uutele reeglitele sujuks reisijatele võimalikult mugavalt,“ rääkis Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Rein Loik.

Tallinna Lennujaama hinnangul on umbes 2%-l reisijatest maksuvabasid oste, beebitoitu, vedelal kujul olevaid ravimeid ning spetsiaalseid dieetjooke, mida käesoleval aastal hakatakse analüüsima. Seega mõjutab regulatsiooni muudatus väga väikest hulka reisijaid.

Muudatus võib põhjustada julgestuskontrollis siiski viivitusi ja tekitada järjekordi. Reisijatel on soovitatav pakkida beebitoit ja vedelad ravimid nii, et neid oleks lihtne kõiki korraga julgestustöötajale esitlemiseks kotist välja võtta.

Kuidas vedelikke õigesti pakkida

  • Endiselt võib käsipagasis olla vedelikke kuni 100 ml pakendites, mis peavad olema pakitud läbipaistvasse korduvsuletavasse kuni ühe liitrise mahutavusega plastkotti.
  • Nagu ennegi, võib pardale kaasa võtta beebitoitu ja -jooke imikutele, vedelal kujul olevaid ravimeid ja eridieettoite (nende vedelike pakendi maht võib ületada 100 ml). Alates 31. jaanuarist hakatakse neid julgestuskontrollis analüüsima. Kõik teised vedelikud peavad endiselt olema pakitud pagasiruumis hoitavasse pagasisse. Käsipagasis keelatud vedelikud, nagu joogipudelid, 100 ml ületavad kosmeetikatooted, supid, siirupid jne saab üle anda reisijat saatma tulnud inimesele, panna registreeritud pagasisse või hoiustada reisi ajaks lennujaama hoiukapis või visata prügikasti.

Transfeerreisijad võivad võtta jätkulennu õhusõiduki pardale maksuvabasid tooteid, mille nad on ostnud julgestuskontrolli­järgses tsoonis või lennukis. Alates 31. jaanuarist kehtib see ka ELi välistest riikidest saabuvatele reisijatele, kes jätkavad on reisi teise lennuga. Näiteks saab alates 31. jaanuarist viia läbi Tallinna Lennujaama julgestuskontrolli Euroopa jätkulennule Moskva lennujaama maksuvabal alal ostetud tooteid.

Vedelike piirang