-8.6 ℃

Valitsus lühendas piiriületuse järgse ja lähikontaktsele kehtiva isolatsiooni aega

29.10.2020

Valitsus otsustas täna lühendada nii piiriületuse järgse liikumisvabaduse piirangu kui ka koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktse karantiini kestust 14-lt 10 päevale.

Otsuse kohaselt lüheneb 14-lt 10 päevale piiriületuse järgne liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõrge nakkusriskiga riigist saabudes. Endiselt jääb kehtima võimalus asendada liikumisvabaduse piirang kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese negatiivse tulemuse kättesaamist. Kui mõlemad testitulemused on negatiivsed, saab inimene jätkata tavapärast elu 10-päevase isolatsiooniperioodi lõppu ära ootamata. Kehtima jäävad ka erisused Lätist, Leedust ja Soomest Eestisse reisimisel.

Samuti lüheneb karantiini kestus koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktsele, juhul kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks. 10-päevase tähtaja kulgemine algab viimasest lähikontaktist, mille teeb kindlaks terviseamet.

Muudatustega täpsustatakse ka olemasolevat regulatsiooni ja nähakse teatud tingimustel ette erand, mille kohaselt on edasilükkamatutel juhtudel võimalik vältimatut tööülesannet täita lähikontaktsel, kelleta ei oleks riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande täitmine võimalik või see oleks tõsiselt häiritud. Samuti nähakse ette erisus inimesele, kes on elutähtsa teenuse tagaja.

Muudatused hakkavad kehtima alates homsest kõigile karantiinis ja eneseisolatsioonis olijatele, sealhulgas ka neile, kellele homse seisuga juba kehtib liikumisvabaduse piirang või karantiin.

Valitsuse otsused põhinevad teadusuuringutel, mille kohaselt tekivad umbes 95 protsendil inimestest haigusnähud 10 päeva jooksul pärast haigega kokkupuudet. Seda arvestades on isolatsiooniaja lühendamist soovitanud nii rahvusvahelised organisatsioonid kui ka Eesti infektsioonhaiguste selts, valitsust nõustav teadusnõukoda ja terviseamet. Isolatsiooniperioodi on juba lühendanud mitmed Euroopa riigid, nende seas ka Soome ja Läti.

COVID-19 diagnoosiga haigele kehtiva karantiinikohustuse kestus valitsuse otsusega ei muutu.

Allikas: Stenbocki maja, 29. oktoober 2020
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-luhendas-piiriuletuse-jargse-ja-lahikontaktsele-kehtiva-isolatsiooni-aega