-3.3 ℃

Uuest aastast muutuvad Ühendkuningriigist Eestisse reisimise nõuded

31.12.2020

Stenbocki maja, 30. detsember 2020 – Valitsus kiitis heaks korralduse, mis reguleerib reisimist Põhja-Iiri ja Suurbritannia Ühendkuningriigist Eestisse. Alates 1. jaanuarist tuleb Ühendkuningriigist Eestisse tulles teha mitte rohkem kui 72 tundi enne reisi algust SARS-CoV-2 test.

Valitsus kinnitas regulatsiooni, mille järgi tohib Eestisse Ühendkuningriigist reisida üksnes juhul, kui 72 tundi enne riiki sisenemist on tehtud SARS-CoV-2 test ning selle testi tulemus on negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 10-aastastele lastele. Piiriületuse järgselt tuleb Ühendkuningriigist tulles jääda 14-päevasesse eneseisolatsiooni, mille jooksul ei tohi lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.

14-päevast eneseisolatsiooni aega on võimalik lühendada juhul, kui lisaks enne riiki saabumist tehtud testile teha test ka seitsmendal päeval pärast Eestisse saabumist. Eneseisolatsiooni aeg lüheneb, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Inimestel, kes saabuvad Ühendkuningriigist Eestisse lähipäevadel ja kellel ei ole võimalik teha testi 72 tundi enne reisi, peavad testi tegema vahetult pärast riiki sisenemist. Eneseisolatsiooni aja lühendamiseks tuleb siis teine test teha mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi tulemuse teadasaamist. Mõlema testi tulemused peavad olema negatiivsed.

Eneseisolatsiooni periood lüheneb ka siis, kui arst hindab inimese nakkusohutuks. Eneseisolatsiooni lühendamiseks tuleb testimine läbida ka alla 10-aastastel lastel.

Ühendkuningriigist saabunud inimene tohib eneseisolatsioonist lahkuda arsti, politsei või päästeametniku korraldusel või hädajuhtumi korral. Eneseisolatsioonis viibija tohib kodust lahkuda ka eluks hädavajaliku soetamisel, kui seda pole võimalik muul kombel saada. Õues tohib viibida täielikult teiste inimestega kontakte vältides. Sõltumata kodust või püsivast viibimiskohast lahkumise põhjusest, tuleb järgida kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Jätkuvalt jäävad kehtima erandid, kellele testi tegemise ega eneseisolatsiooni piirangud ei laiene juhul, kui nendel inimestel puuduvad haigustunnused. Näiteks ei laiene piirangud sõjalise kaitse koostöös Eestisse saabujatele, diplomaatidele, hädaolukorra lahendajatele.

 

Allikas: https://www.valitsus.ee/et/uudised/uuest-aastast-muutuvad-uhendkuningriigist-eestisse-reisimise-nouded