11.9 ℃

Tallinna Lennujaamal teist aastat järjest vastutustundliku ettevõtte Hõbemärgis

26.01.2015

AS Tallinna Lennujaam pälvis suurettevõtete kategoorias 2014. aasta jätkusuutliku ettevõtluse indeksi tulemuste alusel hõbemärgise. Märgis antakse ettevõtetele, keda tunnustatakse oma äritegevuses inimeste, kogukonna liikmete ja ümbritseva keskkonna suhtes vastutustundliku tegutsemise eest. Märgise annab pidulikul vastuvõtul üle majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo.

„Tunnustus on meile oluline ja kuulub kõigile AS-i Tallinna Lennujaam ning AS Tallinn Airport GH töötajatele. See on tunnustus selle eest, kuidas me igapäevaselt toimime. Iga protsess, iga liigutus, iga inimene – kõigil on oluline panus sellesse, missugune ettevõte me oleme. Vastutustundliku ettevõtluse tunnustus näitab hoolivust kaastöötajate, partnerite ja reisijate, ühiskonna ja keskkonna suhtes. Meie koostööpartnerite, töötajate ja klientide rahulolu kajastub otseselt ka ettevõtte heaolus ning tulemustes. Soovime olla konkurentsivõimelised ka 10 aasta pärast ja vastutustundlikkus on selles tulevikupildis olulisel kohal,“ selgitas AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Rein Loik.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhtimisel seitsmendat korda koostatud Eesti jätkusuutliku ettevõtluse indeksi tulemused kinnitavad ka sel aastal, et vastutustundlik ning sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutlik tegevus muutub Eesti ärikultuuris üha tavapärasemaks. „Kokku hindas oma äri jätkusuutlikkuse aspektist sel korral 77 ettevõtet. Analüüsiti nende keskkonnaalast tegevust, kogukonnaga arvestamist ja erinevate osapoolte kaasamist, ühiskonna arengusse panustamist, tegevuse läbipaistvust ja eetilisust, töötajate tervisesse ja arengusse panustamist ning inimeste eraelu ning erinevustega arvestamist. Kokku omistati jätkusuutlike ja vastutustundlike põhimõtete rakendamise head taset näitav kuld-, hõbe- või pronkstaseme kvaliteedimärgis (piiriks vähemalt 70% võimalikust maksimumtulemusest) 49 ettevõttele. Eelmisel aastal sai märgise 34 ettevõtet,“ selgitas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller.