-10.5 ℃

Tallinna Lennujaama tunnustati taaskord vastutustundliku ettevõtluse indeksi kuldtaseme märgisega

21.05.2020

Kolmandat korda järjest pälvis Tallinna Lennujaam vastutustundliku ettevõtluse indeksi kuldtaseme märgise.
Märgis omistatakse ettevõttele, kes on eeskujuks ja suunanäitajaks ning kelle tegevusse on põimunud vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted- majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik lõimimine ettevõtte igapäevategevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse.

„Ma tahan tänada ja tunnustada kõiki lennujaama töötajaid, kellega koos igapäevaselt pingutame selle nimel, et ettevõte oleks hästi majandatud, teenindatud ning keskkonda hoidev ja sotsiaalselt vastutustundlik. Vastutustundlik käitumine on osa meie igapäevategevustest, eriti täna, kus olukord lennunduses ja majanduses on keeruline ning seetõttu ka tavapärasest väljakutsuvam,“ rääkis AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Tuvike rõhutas, et märgise taotlemine ning sealt saadav tagasiside on heaks kontrollpunktiks ning sihiseadjaks. „Näiteks on keskkonnaga seotud teemad olnud meie prioriteediks juba aastaid, kuid see on koht, kus on meil veel arenguruumi.“

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on 2005. aastal loodud ettevõtete liit, kelle oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine. Täna on võrgustikus 71 liiget, nende seas on erineva suurusega äriettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted ning 3 eraisikut. Toetajaliikmetena ka ettevõtete võrgustikud.

Liikmelisus on signaal sellest, et ettevõte soovib panustada ühiskonda rohkemaga kui seadus nõuab!