13.8 ℃

Tallinna Lennujaama kontserni äritulu ulatus mullu 46,8 miljoni euroni

06.04.2017

Riigile kuuluva Tallinna Lennujaama kontserni äritulu ulatus mullu kinnitatud ning auditeeritud andmetel 46,8 miljoni euroni, seejuures ulatus kontserni käive 36,9 miljoni euroni ning puhaskasum 6,2 miljoni euroni. Müügitulu kasvuks kujunes 7,3 protsenti ning kontserni kasum kerkis viiendiku võrra.

Käibest 36 protsenti moodustasid lennundustulud ning 64 protsenti mittelennundustulud. Lennundustulude maht oli kokku 13,2 miljonit eurot ning mittelennundustulude maht kokku 23,7 miljonit eurot. Mittelennundustulud kasvasid eelkõige tänu paranenud reklaamimüügile, ärikliendi teenindamise tuludele ning tütarettevõtte Tallinn Airport GH osutatud jäätõrjeteenuse tulule.

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubout sõnul kajastus möödunud aasta reisijate arvu rekord ka ettevõtte majandustulemustes. „Reisijate arvu kasvuga ei suurene mitte ainult ettevõtte tulud, vaid ka kulud märkimisväärselt. Seega on lennujaama juhatuse peamiseks väljakutseks Tallinna Lennujaama kuluefektiivne ja ohutu opereerimine, et saaksime muretul meelel vastu minna järgmistele reisijarekorditele,“ märkis Mürk-Dubout.

Kuigi kontserni lennundustulud näitasid mullu mõningast vähenemist, on jõudsalt kasvanud mittelennundustulude maht. „See näitabki, et oleme täiendavaid tuluallikaid ning uusi ärivõimalusi otsides õigel teel, sest lennundustulude märkimisväärset suurenemist ei ole tiheda rahvusvahelise konkurentsi tingimustes tulevikus ette näha,“ lisas Mürk-Dubout. „Samal ajal oleme ellu viimas ka lennujaama ajaloo mahukaimat arendusprojekti, mille kogumaksumus nelja aasta jooksul ületab 130 miljonit eurot,“ lisas Mürk-Dubout. Tallinna Lennujaama aastaaruandega on võimalik lähemalt tutvuda ettevõtte kodulehel – https://www.tallinn-airport.ee/ettevottest/aastaaruanded/

Muud äritulud suurenesid 2016. aastal protsendi võrra 9,9 miljoni euroni. Riigilt saadav sihtfinantseering lennundusjulgestuse ja päästekulude katmiseks jäi mullusega samale tasemele , ulatudes 4,1 miljoni euroni, millest eraldati 3,6 miljonit tegevuskulude katmiseks ning 0,5 miljonit eurot investeeringuteks.

Kontserni tulud kokku olid 46,8 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,2 miljonit eurot ehk 7,3 protsenti võrreldes eelneva aastaga. Tuludest 79 protsenti moodustas müügikäive ja 21 protsenti muud äritulud

Kontserni kulud olid kokku 40,5 miljonit eurot, kasvades aastaga 5,9 protsenti. Tööjõukulude kasv oli 1,5 mln eurot ehk 10,7 protsenti. Tegevuskulude kasvus oli olulisim põhivara kulumi kasv 9,8 protsenti. Seoses Tallinna lennujaama lennuliiklusala ja reisiterminali lõunapoolse osa rekonstrueerimisega, vaadati üle antud põhivara väärtus ning tehti vajalikud mahakandmised nii põhivara jääkväärtuse, kui ka sihtfinantseerimise tulude osas.

Ärikasum enne põhivara kulumit ja finantstulemit (EBITDA) oli 13,7 miljonit eurot, kasvades aastaga 1,4 miljoni euro võrra.

Kontserni bilansimaht oli 2016. aasta lõpuks 155,5 miljonit eurot, seega on bilansimaht kasvanud 12,9 miljonit eurot ehk 8,5 protsenti. Kontsern tasus mullu laene kokku 4,6 miljonit eurot. 2016. aasta lõpu seisuga oli laenujääk 16,8 miljonit eurot, sealhulgas NIB laen 3,6 miljonit eurot, Pohjola laen 5,7 miljonit eurot ja võlakirjad 7,5 miljonit eurot.

Detsembris sõlmis kontsern kaks laenulepingut: Euroopa Investeerimispangalt laenatakse 30 miljonit eurot ja Põhjamaade Investeerimispangalt laenatakse 24 miljonit eurot. Laenudega rahastatakse Tallinna lennujaama lennuliiklusala laiendus- ja uuendustöid.

Tallinna Lennujaama kontsern investeeris möödunud aastal 25,6 miljonit eurot, sellest Tallinna lennujaam koos regionaalsete lennujaamadega 25,3 miljonit eurot (regionaalsed lennujaamad 0,7 miljonit eurot ) ja Tallinn Airport GH 0,3 miljonit eurot.

Tallinna lennujaama kõige olulisem projekt oli 2016. aastal alanud lennuliiklusala laiendamine ida ja lõuna suunal, millesse investeeriti 16,6 miljonit eurot. Ühtekuuluvusfondi poolne sihtfinantseering projektile oli 8,3 miljonit eurot. Projekt jätkub 2017. aastal ning eeldatav investeering on 20,7 miljonit eurot, millest 10,3 miljonit eurot on Ühtekuuluvusfondi poolne sihtfinantseering.

Tallinna Lennujaam kontsern käitab Lennart Meri Tallinna lennujaama, Kärdla lennujaama, Kuressaare lennujaama, Tartu lennujaama, Pärnu lennujaama, Ruhnu lennuvälja ja Kihnu lennuvälja. Tallinna Lennujaama kontserni kuulub tütarfirma AS Tallinn Airport GH, mis osutab lennufirmadele maapealse käitamise teenust.