6.6 ℃

Tallinna Lennujaam toetab oma reservväelasi

29.10.2014

Tallinna Lennujaama juhatus otsustas oma töötajatele hüvitada reservõppekogunemisel osalemisel tekkiva palgavahe.

“Leiame, et kõik Eesti inimesed ja ettevõtted peavad panustama Eesti riigikaitsesse. See, et tasume oma
inimeste palgavahe õppekogunemisel, on vähim, mida teha saame,” ütles AS Tallinna Lennujaam juhatuse liige Erik
Sakkov. “Soovime oma teoga ka kõiki teisi ettevõtteid julgustada. Igale ettevõtjale on oluline ja kasulik, et
meie riik oleks hästi kaitstud ja saame siin oma tegevusega jätkata.”

Tallinna Lennujaama AS ja Tallinn Airport GH juhatus otsustasid, et kordusõppustel osalevatele töötajatele
hüvitatakse palgavahe õppusel osalemise ajal. Hüvitamise aluseks võetakse töötaja ametipalk. Hüvitis rakendub
kalendriaastas ühel korral inimese kohta.

Et julgustada tööandjaid toetama reservväelasi sõlmisid kaitsevägi ja kaitseministeerium koos Eesti Kaubandus-
Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliiduga 15. septembril hea tahte ja koostöökokkuleppe, mille eesmärk
on rõhutada ettevõtjate ja tööandjate soovi panustada Eesti riigikaitsesse.

Järgmise aasta 4.-15. maini korraldab kaitsevägi Läänemere regiooni ühe suurima õppuse Siil 2015, kuhu
oodatakse üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija ja kaitseväelase. Õppuse selgroo moodustavad
sel osalevad reservväelased.