16.0 ℃

Tallinna Lennujaam liitus vastutustundliku ettevõtluse deklaratsiooniga

05.04.2019

3. aprillil allkirjastasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 24 riigi osalusega äriühingut ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist kokkuleppe vastutustundliku ettevõtluse (VE) põhimõtete järgmiseks, et näidata eeskuju jätkusuutliku majandamise põhimõtete jälgimisel.

Tallinna Lennujaam on juba kahel korral pälvinud vastutustundliku ettevõtluse indeksi kuldmärgise, mida annab välja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF www.csr.ee). „Oleme juba pikalt oma tegevustes arvestanud vastutustundliku tegutsemise põhimõtetega. Tänapäeval on need väärtused ettevõtluses juba pigem standard, kui erand. Riigi osalusega äriühingute kokkulepe näitab selgelt, et need põhimõtted on laialdaselt omaks võetud ja ka riiklikul tasandil heaks kiidetud“ kommenteeris Piret Mürk-Dubout.

Vastutustundlik ettevõtlus ehk CSR (Corporate Social Responsibility) on ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik integreerimine ettevõtte igapäeva tegevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse. Vastutustundlikkus on mõtteviis, mis näitab ära, kuidas ettevõte oma igapäevatööd teeb, mismoodi suuri ja väikseid otsuseid vastu võetakse ning seejuures arvestatakse inimeste ja keskkonnaga.

Äsja allkirjastatud vabatahtliku kokkuleppega näitavad riigi osalusega äriühingud oma püüdlust ja tahet VE põhimõtteid rakendada. „Juba täna on mitmeid väga häid näiteid ja eeskujusid riigiettevõtete seas, kes rakendavad vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid,“ märkis Rene Tammist.
Tallina Lennujaam arvestab igapäevastes ja strateegilistes otsustes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetega ning järgitakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kestliku arengu eesmärkide täitmist. Eesmärgiks on edendada ühiskonnas tervist ja heaolu, parandada tööhõivet ja majanduskasvu, arendada jätkusuutlikult, luua säästvaid uuendusi ja vähendada mõju keskkonnale.