-10.5 ℃

Tallinna Lennujaam alustab lennuliiklusala laiendustöid

06.06.2020

Tallinna Lennujaam sõlmis lepingu lennuliiklusala teise etapi ehitustöödeks ettevõtetega KMG Inseneriehituse AS ja Verston Ehitus OÜ. Ehitustööde maksumus on 24,8 miljonit eurot, millest pool kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Ehitustööde ettevalmistused algavad käesoleva aasta juunis ning tööd valmivad 2021. aasta lõpuks. Lennuliiklusala laiendustööd ei sea olulisi piiranguid lennujaama toimimisele. 

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul tehakse lennunduses plaane kümneks ja enamaks aastaks ette. “Kuigi oleme pidanud koroonakriisi tõttu vähendama investeeringuid 10 mln euro võrra, otsustasime lennuliiklusala ehitustöödega siiski edasi liikuda, sest arendus tagab Tallinna lennujaama konkurentsivõime ajaks, mil lennuliiklus on kõikjal maailmas taastunud,” rääkis Tuvike.  

Ehitusprojekti esimeses etapis rekonstrueeriti aastatel 2016-2017 olemasoleva lennuraja kahekümne aasta vanune kattekonstruktsioon, pikendati lennurada ning parendati ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi. Projektiga asendati lennuvälja tuledesüsteem energia- ja keskkonnasäästlike LED süsteemidega ning paigaldati kõrgema kategooria lähenemistulede- ja navigatsioonisüsteemid. 

Lennuliiklusala arendusprojekti teises etapis jätkatakse perrooniala laiendamist lennuvälja lõunapoolsel alal ning jätkatakse sademevee süsteemide rajamist, et leevendada liigvee probleeme lennuvälja idapoolses osas. Jätkatakse lumekogumisaladelt tulevate vete kanaliseerimise süsteemi väljaehitamisega ning lennuraja läbilaskevõime suurendamiseks täiendatakse idapoolse jäätõrjeala konfiguratsiooni. Käesolevate tööde käigus ehitatakse lõpuni välja lennukite mootorite testimise ala, mille ümber paigaldatakse nõuetekohased müratõkkeseinad. Projekti kuulub ka lennuvälja juurdepääsu- ja perimeetriteede rajamine ning lõunapoolse ümbersõidu rajamine. 

Verston Ehituse juhatuse esimees Veiko Veskimäe tõi välja, et Verstoni ja KMG Inseneriehituse koostöö on varasemalt olnud väga sujuv ja tulemuslik – 2019. aasta lõpus valmis ühise objektina Tallinna üks viimaste aastate suuremaid teedeehitusprojekte, Reidi tee. Samuti on lennuliiklusala ehitustöid tegema hakkaval meeskonnal kogemus lennundusobjektide ehitamisega. “Mitmed Verstoni ja KMG ehitusinsenerid on osalenud erinevates Tallinna lennujaama ehitusprojektides, vajalikke kogemusi oleme saanud ka Ämari Lennubaasi ehitamisel. Lennuliiklusala ehitusprojekt pakub ehitajatele huvitavaid väljakutseid ning võimaldab rakendada varasemalt kogutud insenerteadmiste pagasit,” selgitas Veskimäe.

KMG Inseneriehituse juhatuse liige Indrek Pappel lisas, et ehituse töövõtjate nimel soovib ta tunnustada Tallinna Lennujaama ja Eesti riiki: “Sellise tulevikku suunatud infraehituse projekti käivitamine praegusel keerulisel ajal on ainuõige, sest nii saame väljuda kriisist kiiremini ja olla valmis uueks kasvuks.” 

FIDIC inseneriteenuse ja omanikujärelevalve lepingupartneriks on riigihanke tulemusena saanud AS Taalri Varahaldus ja Tallina Linnaehituse AS. Inseneriteenuse leping sõlmitakse samaaegselt ehituslepinguga. Omanikujärelevalve teenust rahastab AS Tallinna Lennujaam omavahenditest.