-0.2 ℃

Päästeõppus Ülemiste järvel

12.05.2015

13. mail toimub Ülemiste järvel ning selle lähiümbruses veepääste ja reostuskorje kontrollõppus. Õppuse peakorraldaja on Päästeamet ning õppuse eesmärk on kontrollida Päästeameti, Tallinna Lennujaama päästeteenistuse ja AS-i Tallinna Vesi veepuhastusjaama reageerimist ja valmisolekut suuremahulisele päästetööle Ülemiste järvel, lennuõnnetuse korral ning Tallinna Kiirabi valmisolekut reageerida paljude kannatanutega sündmusele.

Päästeõppus

Õppuse üldjuht, Põhja päästekeskuse reageerimisbüroo nõunik Andres Saaren ütles, et selliste õppuste mõte on just ametkondadevahelise koostöö harjutamine. “Lisaks saame harjutada osapoolte koostööd päästekeskuse siseselt, see annab reaalse sündmuse puhul parema valmisoleku,” märkis Saaren.

Sarnaste koolituste ja õppuste korraldamine on AS-i Tallinna Lennujaam meeskonnale traditsiooniks saanud, sest oluline on valmisolek sündmuste lahendamiseks. “Korraldame ametite vahelisi õppusi koolituse ja kontrolli eesmärgil regulaarselt. Lennuõnnetustega seotud päästetööd on alati keerukad seda eriti raskesti ligipääsetavates paikades. Kiirelt, asjatundlikult ja koordineeritult reageerimine on sellistes olukordades väga oluline ja kui inimelude päästmise nimel tegutsevaid osapooli on mitmeid, siis on koostöö harjutamine seda olulisemal kohal,” rääkis Tallinna Lennujaama päästeteenistuse juht Toomas Mardo.

AS Tallinna Vesi on elutähtsa teenuse osutaja, kelle ülesanne tagada elanikele puhas joogivesi. “Õlireostus Ülemiste järvel on tallinlaste joogivee allikale risk, mille ärahoidmiseks ja likvideerimiseks peame olema alati valmis. Tänane põhjalik päästeõppus on hea viis kontrollida meeskondade valmisolekut ning koostööd ulatuslikes kriisiolukordades toimetulekuks,” ütles AS-i Tallinna Vesi veepuhastusjaama juht Riho Sobi.

Kogu õppus on planeeritud koostöös AS-iga Tallinna Vesi selliselt, et linlaste joogivee kvaliteet kannatada ei saa. Samuti on kantud hoolt selle eest, et lennuliiklust õppused ega õppusele eelneval päeval toimuv koolitus ei mõjuta.

Päästeõppuste käiku saab jälgida: twitter.com/päästeamet