11.9 ℃

Negatiivse koroonaviiruse testiga tohib alates esmaspäevast Balti riikidest ja Soomest tulla Eestisse ilma eneseisolatsioonita

16.10.2020

Eesti soovib Balti riikide ja Soome vahel ühise liikumisruumi taastamist, kuna COVID-19 seotud epidemioloogiline olukord on regioonis sarnane ning ühine liikumisruum loob võimaluse hoida piirkonnas võimalikult tavapärast elu. Endiselt kehtib soovitus reisida vaid vältimatu vajaduse korral, mis on eriti aktuaalne arvestades eesootavat koolivaheaega.

„Valitsuse otsusega soovime Eesti poolt tagada, et piirkonnas säiliks hädavajalik tavapärane elu ning võimalus reisida vältimatu vajaduse korral. Kevadel õigustas Balti laiendatud koostöö end väga hästi ning soovime ka nüüd ühtlustada regionaalset lähenemist, mis aitaks meie riike ja inimesi COVID-19 rahvusvahelisest pandeemiast sujuvamalt läbi tulla,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „On selge, et turismi eesmärgil välismaale reisimine on praegu mõistlik edasi lükata. Samas meie riigid ja rahvad on läbi põimunud nii inimsuhetega kui tihedate majandussidemetega ning on oluline luua raamistik, et need olulised sidemed ei katkeks.“

Välisminister Urmas Reinsalu nentis, et praeguses olukorras on väga oluline taaselustada piirkondlik koostöö. „Täna on igal Balti riigil ja Soomel eraldi mudel, kuidas riigid karantiine vastastikku kehtestavad. Selletõttu elu regioonis killustub ning on Eesti huvi, et koostöö meie riikide vahel käivituks taas,“ ütles ta. „Eesti soovib siin olla eestvedajaks ja kehtestada piirkonnas reisimisel erand, mis ei katkestaks meie riikide vahelisi igapäevaseid vältimatuid suhteid inimeste tasandil.“

Valitsuse eilse otsuse kohaselt saab olukordades, kus riikide nakatumisnäitaja on suurem kui 1,1 kordne Eesti keskmine või üle 50-ne, ilma eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse tulla Lätist, Leedust või Soomest juhul, kui inimene on teinud 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Seejuures tuleb arvestada, et inimene ei tohi olla viimasel kahel nädalal reisinud väljapoole Balti riike ja Soomet.

Eestist Lätti, Leetu või Soome reisides ning riiki tagasi tulles, võib koroonaviiruse testi teha ka kodumaal ja negatiivse tulemuse korral võib naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

Lätist, Leedust ja Soomest tulles jääb endiselt kehtima ka erand, mille korral Eestisse reisimisel ei tule haigustunnusteta inimesel eneseisolatsiooni jääda ega testi teha viiel juhul: kui Eestisse tullakse töötama, õppima, tervishoiuasutusse, vältimatutel perekondlikel põhjustel või transiidi tõttu.

Uus regulatsioon hakkab kehtima esmaspäevast, 19. oktoobrist.

Allikas: www.valitsus.ee/et/uudised/negatiivse-koroonaviiruse-testiga-tohib-alates-esmaspaevast-balti-riikidest-ja-soomest-tulla