-9.8 ℃

Lennuliiklusala arendamise keskkonnamõju hindamise programm

18.03.2013

AS-il Ramboll valmis Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programm.

Arendusprojekti eesmärk on tõsta lennuohutust, suurendada lennujaama opereerimise efektiivsust ja parandada lennujaama keskkonnaseisundit. Eesmärgi saavutamiseks tuleb laiendada lennujaama lennuliiklusala ida- ja lõunasuunal, sh rajatavad infrastruktuuri süsteemid ja rajatised peavad vastama rahvusvahelistele normidele ja standarditele.

KMH programm on mõju hindamise lähteülesanne, millega määratakse KMH tegevus- ja ajakava ehk selgitatakse välja, mida millises ulatuses ja millal hindama hakatakse. Mõju hindamise tulemused esitatakse KMH aruandes.

KMH mõistes on otsustajateks Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa; kontaktisik keskkonnaspetsialist Birgit Parmas, tel 6056 745, e-post [email protected]) ja Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn, kontaktisik juhtivspetsialist Ülle Luiks, tel 6404 767, e-post [email protected]).

Projekti arendaja on AS Tallinna Lennujaam (aadress Lennujaama tee 12, 11101 Tallinn, kontaktisik projektide koordinaator Annika Sõrmus, e-post: annika.sormus [ät] tll.aero, tel 6058 916, koduleht: www.tallinn-airport.ee).

Projekti koostab ja KMHd viib läbi Ramboll Eesti AS (aadress Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik projektijuht Andres Brakmann, e-post: [email protected], tel 6988 356; KMH osas juhtivkonsultant Hendrik Puhkim, tel 6988 352, e-post: [email protected].

KMH programmi avalik väljapanek toimub 19.03-03.04.2013. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik programmiga tutvuda:

– AS-is Tallinna Lennujaam (vt kontakte eespool) ja kodulehel (lae alla)
– Tallinna Keskkonnaametis (vt kontakte eespool) ja kodulehel www.tallinn.ee/est/Tallinna-lennujaama-lennuliiklusala-arendusprojekt
– Rae Vallavalitsuses (vt kontakte eespool) ja kodulehel www.rae.ee
– Ramboll Eesti AS-i kodulehel www.ramboll.ee

KMH programmi avalik arutelu toimub 03.04.2013 kl 17.00 Tallinna lennujaamas, aadress Lennujaama tee 12, Tallinn, kontaktisik Annika Sõrmus.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta on võimalik esitada AS-ile Tallinna Lennujaam (vt kontakte eespool) kuni avaliku väljapaneku lõpuni, sh avalikul arutelul.