-2.0 ℃

Lennujaamade Nõukogu tunnustas Tallinna Lennujaama rohepüüdlusi

11.01.2013

Rahvusvaheline Lennuväljade Nõukogu (ACI) Euroopas võttis Lennart Meri Tallinna Lennujaama lennujaamade süsinikualase akrediteerimise programmi liikmeks.

ACI andis Lennujaamale Lennujaamade Süsinikualase Akrediteeringu, mis on lennujaamale tunnustuseks pingutuste eest kliimamuutusega võitlemisel ja kasuvhoonegaaside vähendamisel. Lennujaamale anti akrediteeringu esimene ehk kaardistamise tase.

Akrediteeringu esimesel, kaardistamise tasemel toimub lennujaama energiatarbe ja süsinikuheitmete põhjalik kaardistamine ning jaama süsinikujälje kindlaks tegemine. Teisel toimub astmel heitmete vähendamine lennujaama piires. Pärast esimese taseme täitmist on lennujaama eesmärk taotleda ka kõrgemaid tasemeid. Kokku on akrediteeringul neli taset.

Rahvusvahelise Lennuväljade Nõukogu Euroopas (Airport Council International Europe, ACI Europe) süsinikualase akrediteeringu programmi kuulub hetkel 65 lennujaama, kes pingutavad eesmärgipäraselt kasvuhoonegaaside vähendamise nimel lennujaama tegevuses.

Rahvusvaheline Lennuväljade Nõukogu, mille Euroopa regiooni liige on Tallinna Lennujaam, on ainus ülemaailmne lennujaamade ühendus. ACI Europe esindab enam kui 400 lennujaama 46 riigis. Selle liikmete kaudu käib 90% Euroopa kommertslendudest, üle 1,5 miljardi reisija ja 18 miljonit tonni kaupa aastas.

Lennujaamade Süsinikualane Akrediteering on ACI Europe määratud sõltumatu rahvusvahelise konsultatsioonifirma WSP Environment & Energy juhitav programm, mille eesmärk on jälgida lennujaamade akrediteerimistingimuste täitmist, et soodustada kasvuhoonegaaside kontrolli all hoidmist ja vähendamist lennujaamades.

ACA logo

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.