13.9 ℃

Lennujaam läheb talvele vastu uute rajapuhastusautodega

08.10.2019

Talvisele hooajale läheb Tallinna Lennujaama hooldeteenistus vastu uue rajapuhastus- ja hooldustehnikaga, mis on soetatud Ühtekuuluvusfondi toel lennuliiklusala arendusprojekti raames.

Viimastel nädalatel on hooldeteenistuse 40 spetsialisti saanud väljaõppe tuttuutel ning spetsiaalselt Tallinna Lennujaama jaoks toodetud rajapuhastustehnika masinatel. Lennuraja hooldetehnika komplektis on 6 ühikut harja ja puhuriga rajahooldustehnikat lumesahaga vedukauto haakes. Uus tehnika laiemate sahkadega ja suurema töölaiusega võimaldab suurenenud alade hooldamist optimaalsema rajatehnika ja töötajate arvuga, teha tööd kiiremini, ökonoomsemalt ja keskkonnasõbralikumalt. Masinad on toodetud Norra tehases Øveraasen AS.

ÜF projekti raames antakse käesoleval nädalal lennujaamale veel üle liikumatu õhusõiduki teisaldamise varustus. Antud varustus on ainulaadne ning vajalik lennujaama päästevõimekuse suurendamiseks ja lennuvälja operatiivse valmisoleku tagamiseks. Tallinna Lennujaama hoolde- ja päästeteenistuse mehed on läbinud vastava koolituse RESQTEC’i ametlikus koolituskeskuses ning täiendava väljaõppe kohapeal.

See ei ole aga veel kõik! Lennuliiklusala arendusprojekti raames võetakse sellel talvel kasutusel täiesti uus iseliikuv lumepuhuri komplekt ja kemikaalide puistur. Käimas on hange lennuvälja jäätõrje vahendite (kemikaalide) laohoone ehitamiseks. Laohoonesse paigaldatakse spetsiaalsed seadmed jääsulatusvedelike ja graanulite ladustamiseks ning käitlemiseks. Laohoone valmib ca aasta pärast.

Lennuvälja uue tuledesüsteemi jälgimiseks ning rajatulede korrasoleku tagamiseks soetame õige pea spetsiaalse mobiilse mõõteseadme, mille abil saame ise läbi viia perioodilisi mõõtmisi tulede valgustugevuse väärtuste vastavuse kontrollimiseks.
Järgmise aasta maikuus täieneb Päästeteenistuse masinapark uue päästeauto näol. Rahvusvahelise hanke tulemusena valmistab meie nõuetele vastava tuletõrje-päästeauto tuntud Austria firma EMPL.

Kõik need investeeringud lähevad lennujaamale maksma üle 8 miljoni euro, millest 50% kaetakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Uue efektiivsema tehnika kasutusele võtmisega tagame lennujaama efektiivsema käitamise, parema operatiivse valmisoleku, ennetame võimalikke keskkonnareostusi ning toetame lennujaama looduskeskkonna seisundi kaitsmist.