12.3 ℃

Kolmapäeval, 6. septembril harjutatakse Ülemise järvel lennuõnnetuse lahendamist 

05.09.2023

Kolmapäeval, 6. septembril algusega kell 10.00 toimub Ülemiste järvel ja selle lähiümbruses Tallinna lennujaama poolt korraldatav suurõppus, mille eesmärk on harjutada lennuõnnetuse lahendamist. Õppuse kestvuseks on orienteeruvalt 4 tundi ning see toob Ülemiste järve Tartu maantee poolsele kaldale suurel hulgal operatiiv- ja päästetehnikat.

Tegemist on koostööõppusega, kus lisaks Tallinna lennujaamale osalevad veel Päästeameti Põhja päästekeskus, Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinn Kiirabi, AS Tallinna Vesi ning Lennuliiklusteeninduse AS. Õppuse käigus mängitakse muuhulgas läbi sündmusele reageerimine ning asutuste vaheline koostöö, reisijate ja meeskonnaliikmete otsimine ja päästmine nii vees kui ka maal, kannatanute identifitseerimine, kütuse- ja õlireostuse lokaliseerimine ning üldine kriisijuhtimine asutuste tasandil ja omavahel.

Õppusega seoses on kolmapäeval ajavahemikus 09:00-15:00 piiratud liikumiskiirus Tartu maanteel Lennujaama tee ja Kanali tee vahelisel alal 30km/h. Palume arvestada liikluspiiranguga ning varuda lennujaama tulekul lisaaega. Tavapärast lennuliiklust õppuse ei mõjuta.