13.9 ℃

Lennujaama reisijate arv ja käive kasvasid

05.04.2019

Tallinna lennujaama 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande järgi kasvatas ettevõte lisaks kasumile ka kõiki teisi olulisi majandusnäitajaid. Lennujaama müügitulu kasvas 9%, ulatudes 43,8 miljoni euroni ja EBITDA kasvas 8% jõudes 15,1 miljoni euroni võrreldes eelneva aastaga. Ettevõtte puhaskasum suurenes eelmise aastaga võrreldes peaaegu 16%, ulatudes 7,5 miljoni euroni.

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubouti sõnul on lennuühendused riigi majanduse arengu võti. “Otselendudel on suur mõju välisinvesteeringutele, riikide kaubandussidemetele ja teenuste ekspordile, turismile ning tootlikkusele. Õhutransport annab juurdepääsu uutele turgudele, võimaldab paremini ära kasutada mastaabiefekti ja värvata tipptasemel tööjõudu. Lennujaama meeskond pingutab iga päev selle nimel, et luua võimalusi selleks, et Tallinnast saaks reisida Euroopa põhilistesse sihtpunktidesse mõistliku sageduse ja ajakuluga,” rääkis Mürk-Dubout. “Lennujaama siht on arendada edasi meie peamist õhuväravat, ühendada Eesti veelgi paremini Euroopaga ning jõuda järgmise kümne aastaga viie miljoni reisijani.”

2018. aasta suvel kasvas Tallinna lennujaama otsesihtkohtade arv rekordilise 41-ni, millele lisandus üle 90 tšarterlennu sihtkoha. Aastaringseid liinilende alustati Maltale, Küprosele ja Edinburghi – kokku oli aastaringseid sihtkohti 27. Käesoleval aastal on fookuses ka ühendused Lähis-Idaga.

Tallinna lennujaamas tegutseb 16 lennukompaniid. Neist kõige uuem regulaarlendude pakkuja on Wizzair, kes hakkas 2018. aastal lendama Tallinnast Kiievisse ja Londonisse. Kui 2018. aasta tõi Tallinna lennujaamale juurde uusi sihtkohti, siis 2019. aastal on kavas keskenduda olemasolevate liinide sageduse suurendamisele, et teha liinid sobivamaks just ärireisijate vajadustele.

Kahe viimase aasta jooksul on reisijate arv suurenenud kokku üle 30% (2017. a 19% ja 2018. a 13,6%). 2018. aasta tõi taas rekordarvu reisijaid – aasta viimasel päeval ületas lennujaama reisijate arv 3 miljoni piiri, mis teeb keskmiselt 8200 reisijat ja 60 lendu päevas. 2019. aastaks prognoosib Tallinna lennujaam reisijate arvu kasvuks ligikaudu 7%.

Reisijate koguarv kasvas ka regionaalsetes lennujaamades ning veelgi suuremat nõudluse kasvu on lähitulevikus oodata nii Kuressaare kui ka Tartu lennujaamas. Regionaalsetes lennujaamades teenindati 2018. aastal kokku 61 507 reisijat, 2017. aastal 60 878 reisijat. Reisijate arv kasvas võrreldes 2017. aastaga Kuressaare (2018: 23 166, 2017: 19 231), Kärdla (2018: 9943, 2017: 9170), Pärnu (2018: 920, 2017: 856), Ruhnu (2018: 1345, 2017: 1329) ja Kihnu (2018: 41, 2017: 0) lennujaamades. Tartu lennujaama reisijate arv langes 4200 reisija võrra (2018: 30 292, 2017: 26 092).

Kontserni investeeringute maht 2018. aastal oli 19,3 miljonit eurot, suurimateks investeeringuteks olid Tallinna lennujaama parkimismaja ehitus ja Tallinna lennujaama lennuliiklusala laiendamine ida ja lõuna suunal. 2019. aastal planeerib kontsern investeerida 33,7 mln eurot. Põhilised projektid on Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti teine etapp, mille eeldatav maksumus on 35 mln eurot; 2018. aastal alustatud Tallinna lennujaama reisiterminali ja perroonialade arendamine. Tallinna lennujaama reisiterminali läbilaskevõime on 2018. aastaks kriitilistes sõlmpunktides ületanud kavandatud läbilaskevõime. Oleme alustanud reisiterminali laiendamise projekti, mille eskiislahendus koos äriplaaniga valmib 2019. aasta kevadel. Reisiterminali laienduse projekteerimiseks ja ehituseks oleme I etapis planeerinud 16,7 mln eurot; Pärnu lennujaama rekonstrueerimine aastail 2018−2020. Projekti kogumaksumus on 20 mln eurot.

2018. aastal tunnustas Euroopa Lennujaamade Nõukogu (Airports Council International Europe, ACI Europe) Tallinna lennujaama Euroopa parima lennujaama tiitliga alla 5 miljoni reisijaga lennujaamade kategoorias. ACI korraldatavas ülemaailmses lennujaamade reisijaküsitluses paigutus Tallinna lennujaam Euroopa 111 võrreldava lennujaama arvestuses kolmandale kohale.