16.0 ℃

Euroopa Liit toetab Tallinna lennujaama laienemist

12.12.2016

Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Tallinna Lennujaam allkirjastasid 7. detsembril 30 miljoni euro suuruse laenulepingu, millega rahastatakse lennujaama laiendus- ja uuendustöid. EIP laenul on Euroopa investeerimiskava nurgakiviks oleva Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI), tagatis.

Projekt koosneb investeeringutest, mille eesmärk on vähendada Tallinna lennujaama keskkonnamõju, suurendada ohutust ja läbilaskevõimet ning valmistuda kiiremaks lennuliikluse kasvuks tulevikus. See hõlmab olemasoleva lennuraja ja perrooni kattekonstruktsiooni rekonstrueerimist, reisiterminali laiendamist ja ümberkujundamist ning lennuala valgustussüsteemi uuendamist ja täiustamist.

„Euroopa Investeerimispank ja Tallinna Lennujaam on teinud koostööd alates 1990. aastate lõpust, et toetada lennujaama arengut ja laenemist peamise väravana Eestisse ja Eestist välja. Tänu Euroopa investeerimiskavale on EIP-l paremad võimalused selliste strateegiliselt oluliste taristuprojektide toetamiseks, mille rahastamine suhteliselt suurte summade ja pikkade tagasimaksetähtaegadega oleks muidu raskendatud. Lisaks on Tallinna lennujaam hea näide sellest, kuidas EIP rahastus ja Euroopa Liidu vahendid toovad täiustatud lennujaamateenuste näol kodanikele käegakatsutavat kasu,“ märkis EIP asepresident Jan Vapaavuori.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc lisas: „Euroopa investeerimiskava abil suurendatakse Tallinna lennujaama läbilaskevõimet, et saaks vastu võtta senisest rohkem reisijad. Samas vähendatakse lennujaama keskkonnamõju ja suurendatakse ohutust. See soodustab majanduse arengut ning loob töökohti, tuues Eestile pikaajalist kasu. On väga julgustav näha, et Eesti kasutab Euroopa investeerimiskavaga loodud võimalusi oma taristu arendamiseks ning ma loodan, et selliseid projekte tuleb veelgi.“

Kohal viibinud rahandusminister Sven Sester rõhutas oma avasõnades: „Majanduskasvu toetavad investeeringud taristusse ja parematesse ühendustesse on ka uue valitsuse prioriteet.“

Projekti raames teostatavad väiksemad tööd hõlmavad hooldus-, tuletõrje- ja päästeseadmete uuendamist ja täiustamist ning mitmeid muid keskkonnaga seotud meetmeid, nagu sademevee äravoolu ja jäätõrjesüsteemi parandamine, uute lumesulamisplatside rajamine ning mootorite testimise ala ehitamine. 2015. aastal läbis Tallinna lennujaama 2,2 miljonit reisijat. Projektiga suurendatakse lennujaama läbilaskevõimet ligikaudu 1,2 miljoni reisija võrra aastas.

„Laenulepingu sõlmimine Euroopa Investeerimispangaga on oluline samm Tallinna Lennujaama edasise arengu finantseerimisel, mis aitab tagada meie poolt osutatavate teenuste kvaliteeti ohutul, säästlikul ja keskkonnasõbralikul viisil. EIB laenuleping on ühtlasi ka suurepäraseks tõendiks Tallinna Lennujaama finantsstabiilsuse kohta,“ ütles Tallinna Lennujaama tegevjuht Piret Mürk-Dubout.

Prognooside kohaselt on projektiga kaasnev tööhõive ehitusetapis ligikaudu 540 inimaastat. Lisaks luuakse projekti valmimisel ligikaudu 50 alalist töökohta ning kogu projekt peaks aitama kaasa tootlikkuse ja seega ka majanduskasvu suurenemisele.

Taust

Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu pikaajalise laenu andmise asutus, mis kuulub liikmesriikidele. EIP rahastab nõuetele vastavaid pikaajalisi investeeringuid, et toetada ELi poliitikaeesmärkide saavutamist. 2015. aastal said Eesti projektid EIP-lt laene kokku 32 miljoni euro ulatuses. EIP toetas Tallinna lennujaama arendamist esimest korda juba 1997. aastal, kui reisijateterminali ja muu taristu täiustamiseks ja laiendamiseks anti 10 miljonit eküüd (ECU) laenu.

Euroopa investeerimiskava eesmärk on suurendada Euroopas investeeringuid, et luua töökohti ja toetada majanduskasvu. Selleks kasutatakse arukamalt uusi ja olemasolevaid finantsvahendeid, kõrvaldatakse investeerimistakistused, antakse investeerimisprojektidele rohkem tehnilist abi ja suurendatakse nende tuntust. Investeerimiskava on juba andnud tulemusi. Projektide ja lepingutega, mis on EFSI raames rahastamiseks heaks kiidetud, võetakse 27 liikmesriigis kasutusele investeeringuid kokku 154 miljardi euro ulatuses ja nendega toetatakse peaaegu 377 000 VKEd. 14. septembril 2016 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada EFSI kestust ning suurendada selle mahtu.