-8.6 ℃

ELi COVID digitõendist ja reisimisega seotud asjaajamisest

08.07.2021

Kogusime kokku meile kõige sagedamini esitatud küsimused ning palusime vastamiseks abi Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololeilt ning Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna piiripunkti juht Raavo Järvalt.

Vastab Henrik Hololei, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor

ELi digitõend hakkas kehtima 1. juulist, mida see tegelikult muudab

ELi COVIDi digitõendit aktsepteerivad kõik ELi liikmesriigid ning lisaks ka Liechtenstein, Island ja Norra. Usun, et see aitab oluliselt reisimist Euroopas lihtsustada ja ettearvatavaks muuta. Digitõendi eesmärk on hõlbustada liikumist, aga see ei ole reisimise eeltingimuseks.

Kas digitõendiga peavad liituma ja selle kasutusele võtma kõik Euroopa Liidu liikmesriigid?

Kõik ELi liikmesriigid peavad digitõendiga liituma ning seda aktsepteerima ja tänaseks on juba loodud üle 200 miljoni tõendi.

Jätkuvalt võib reisi sihtriik kehtestada ootamatult uusi piiranguid, mille vastu digitõend ei aita. Mis on siis ikkagi selle digitõendi eelis ja kasutegur reisijale?

Jah, see on tõsi, et liikmesriikidele jääb rahvatervisele viidates alati õigus kehtestada täiendavaid piiranguid, kuid need peavad siiski põhinema teaduslikel faktidel ja olema proportsionaalsed. Senisega võrreldes muudab digitõend reisimise palju mugavamaks. Reisija võib kindel olla, et tema digitõendit – paberil või elektrooniliselt – kindlasti aktsepteeritakse. Loodud on ka infoportaal Re-open EU, mis võimaldab enne reisimist kontrollida erinevates riikides kehtivaid nõudeid.

Kui kaua digitõend kehtib? Kui käin regulaarselt reisil, kas pean iga kord selle uuesti looma?

Digitõend on tõend selle kohta, et inimene on kas:

 • vaktsineeritud COVID-19 vastu,
 • saanud negatiivse testitulemuse (PCR test: 72 tundi) või
 • tervenenud COVID-19st (180 päeva positiivsest testist).

Vaktsineerimistõendite maksimaalset kehtivusaega ei ole ette nähtud, sest see sõltub uutest teaduslikest tõenditest eri vaktsiinide kaitse kestuse kohta.

Mis on ELi pikem plaan inimeste vaba liikumise hõlbustamiseks?

Mina isiklikult loodan, et vaktsineerimine jätkub edukalt üle Euroopa ja maailma ning inimesed saavad taas vabalt liikuda ning meie kõigi igapäevane elu taastub. See eeldab seda, et võimalikult palju inimesi end vaktsineerib, ainult siis saame oma tavapärase elu tagasi.

Kas ELi Covid digitõend või sellega sarnanevat tõendit on plaanis arendada ka EL väljaspool ELi liikumiseks?

Jah, kindlasti ja läbirääkimised selles osas juba käivad! Kui komisjon on veendunud, et ELi mittekuuluv riik väljastab tõendeid kooskõlas standardite ja süsteemidega, mis on koostalitlusvõimelised ELi süsteemiga, võib komisjon võtta vastu otsuse, mille alusel aktsepteeritakse selliseid ELi mittekuuluvate riikide tõendeid ELi COVIDi digitõenditega samadel tingimustel. Igal juhul oleksid vaktsineerimistõendi aktsepteerimise eeskirjad samad mis ELi kodanike puhul.

 

Vastab Raavo Järva, Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna piiripunkti juht

Mida tuleks meeles pidada reisile suundudes. Millised dokumendid peavad mul olemas olema ja kui kaua peavad need kehtima (reisides ELi siseselt vs väljapoole)?

Kuigi enamasti saab Euroopa Liidus reisides hakkama ID-kaardiga, tasub kindluse mõttes kanda kaasas ka passi. Enne teistesse riikidesse minekut tuleks alati üle kontrollida, millist dokumenti riigis aktsepteeritakse ning milline peab olema dokumendi kehtivusaeg.

Eesti välismaalase passi (nn hall pass) omanikud peavad nii Euroopa Liidus kui ka EList väljapool reisimiseks kaasas kandma kehtivat passi ja Eesti elamisloakaarti (ID-kaart).

Kindlasti uuri enne reisi ka välja, kas ja millisel juhul on vaja taotleda viisat riiki sisenemiseks.

Passi ja/või ID-kaardi väljavahetamist ei maksa jätta viimasele minutile, vältimaks ebameeldivaid üllatusi vahetult enne reisi. Uue dokumendi saad teha mugavalt PPA iseteeninduses iseteenindus.politsei.ee

Kas Eestist reisile suundudes kontrollitakse koroonatõendeid piiril või on see lennufirma ja check-in töötajate kohustus?

Politsei riigist väljudes koroonatõendeid ei kontrolli, ent igaüks peab ise eelnevalt tutvuma sihtriigi tingimustega: millist sertifikaati või vaktsineerimistõendit tunnustatakse. Juhul kui näiteks lennufirmal tekib kahtlus reisija dokumendi või tõendi õigsuses, teavitatakse sellest politseid.

Mis saab, kui reisija jääb oma lennust maha mingite arusaamatuste pärast lennujaamas?

Kindlasti oleneb kõik konkreetsest juhtumist. Vältimaks arusaamatusi või viivitusi, tulebki enne üle vaadata, et kõik dokumendid oleks kehtivad ja vastavad sertifikaadid-tõendid kaasas.

Kas riiki sisenejatele on kohustuslik testi tegemine või negatiivse testitulemuse näitamine?

Kuigi kontroll toimub kohati pisteliselt, kontrollitakse vastavalt saabumisriigile kas negatiivse koroonatesti sertifikaati, vaktsineerituse või läbipõdemise tõendit.

Kas tervisedeklaratsiooni täitmine on kohustuslik kõigile Eestisse saabujatele või ainult osadel reisijatel?

Piiriületaja ankeet (iseteenindus.terviseamet.ee) on vajalik täita enne saabumist Eestisse ja seda saab teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Ankeeti ei pea esitama inimesed, kes on viiruse läbi põdenud, täielikult vaktsineeritud või need, kellele valitsuse korralduse nr 282 kohaselt liikumispiirangud ei kohaldu.

Kuidas saan piiril oma vaktsineeritust või viiruse läbipõdemist tõendada?

ELi COVID digitõendit saab piiriületusel esitada nii paberil kui ka näidata nutiseadmest. Tõendil on QR-kood, mille skaneerimisel saab kiirelt kontrollida andmete tõesust ja ajakohasust.

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • vaktsineeritu isikuandmed (ees- ja perekonnanimi)
 • vaktsineerimise kuupäevad
 • manustatud vaktsiin ja annus
 • vaktsiini partii number
 • manustatud vaktsiinidooside hulk
 • vaktsineerija nimi jm andmed

Kõik vaktsineerimised dokumenteeritakse digitaalselt ja soovi korral ka paberkandjal immuniseerimispassi. Vaktsineeritust saab tõendada mitmel viisil:

 • ee portaalist väljatrükitud immuniseerimispassiga
 • paberkandjal immuniseerimispassiga, mille väljastab vaktsineerimist läbiviiv tervishoiutöötaja
 • teises riigis teostatud vaktsineerimisi saab tõendada immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi või andmebaasi kinnitatud väljatrükiga

Tõendit puudutavatele küsimustele leiad vastused lehelt kriis.ee ja terviseamet.ee

Kas PPA kontrollib eneseisolatsiooni kohustusest kinni pidamist?

Politsei pöörab piirikontrollis suuremat tähelepanu inimesele määratud kodus püsimise kohustusele. Kui piiriületaja rikub koroonaviiruse isolatsiooninõuet, edastab politsei selle info terviseametisse sunniraha määramiseks.