-9.8 ℃

AS Tallinna Lennujaam pälvis kuldmärgise

27.05.2019

22. mail andis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Kultuurikatlas välja vastutustundliku ettevõtluse tunnustusi. AS Tallinna Lennujaam pälvis kuldmärgise. Märgis ja sellega kaasnev sertifikaat on tunnustus meie eelmise aasta tegevuse eest. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et me arvestame lennujaama igapäevases tegevuses, juhtimises ja äristrateegias vabatahtlikult ja loomuliku osana majanduslikku, keskkonna- ja sotsiaalset mõõdet.

Alates 2018. aastast oleme võtnud endale ülesande järgida ning siduda oma tegevused ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (SDG – sustainable development goals). Mõned näited eelmisest aastast, mis illustreerivad, kuidas meie tegevus aitab kaasa nende eesmärkide saavutamisele.

Tervist ja heaolu silmas pidades juhendasime töötajaid kasutama paremaid ja ohutumaid töövõtteid, paigaldasime uusi ohutusmärgiseid ning esmaabivahendeid. Hoolides enda ja ühiskonna tervisest, andsid lennujaama inimesed oma panuse ka vere- ja geenipanka.

Taristu ettevõttena arvestame jätkusuutliku energia tagamisega, planeerime energiatõhusaid hooneid ja rajatisi. 2018. aastal sai meil valmis uus üle 1200-kohaline parkimismaja. Reisiterminali uuenduskuuri käigus paigaldasime energiasäästva valguslahenduse ning veesäästlikumad seadmed tualetikompleksis.

Lennujaamas töötamine on arendav ning toetame töötajate paindlikke õpivõimalusi. Võtsime korduvkoolituste puhul kasutusele e-õppe video ning muutsime sisekoolitustel osalemise videosilla kaudu regionaalsete lennujaamade ja vahetustega töötajate jaoks senisest mugavamaks. Eelmisel kevadel rakendunud andmekaitse määruse valguses alustasime kõikide lennujaama töötajate küberkoolitamist, sest ohtudest teadlik töötaja on tark töötaja.

Anname oma panuse riigi majanduskeskkonna arengusse. 2018. aastal läbis Tallinna lennujaama rekordilised 3 miljonit reisijat ning nende rahulolu meie teenindusega andis meile 2018. aastal Euroopa parima lennujaama tiitli. Tööl peab lõbus ka olema. Loodi lennujaama segakoor, kes tuleval suvel läheb laulupeole!

Tootmise ja tarbimise puhul jälgime jäätmeteket. Lennujaama kogu jäätmetekkes suureneb taaskasutatavate jäätmete osakaal (34%), kuid segaolmejäätmete suur kogus on põhjustatud inimeste vähene teadlikkus keskkonnasäästu põhimõtetest. 2018. aastal alustasime jäätmekäitlusstrateegia loomist, et tulevikus vähendada segaolmejäätmete ja suurendada taaskasutatavate jäätmete hulka.

Kliimamuutuste vastased meetmena tuvastame õhusaaste peamisi tekkekohti ning hindame nende mahtu. 2018. aastal tegime eeltööd, et ühineda lennujaamade CO2-heite akrediteeringu (airport carbon accreditation) programmi esimese tasemega ning täita suur eesmärk – saada süsinikneutraalseks lennujaamaks.

Toetades oma äris kestlikku arengut, aitab Tallinna lennujaam säästa maailma.