-8.6 ℃

Algavad lennuraja ehitustööd ei mõjuta plaanilist lennuliiklust Tallinna Lennujaamas

28.04.2016

Tallinna Lennujaamas algavad 1. mail suuremahulised lennuliiklusala laiendus- ning rekonstrueerimistööd, mis toovad endaga kaasa järgneva pooleteise aasta jooksul piiranguid öisele lennutegevusele, kuid plaanilist lennuliiklust need piirangud ei mõjuta.

Tallinna Lennujaama käitusdirektori ja juhatuse liikme Einari Bambuse sõnul lubab lennujaam teha omalt poolt koos ehitajaga kõik, et ehitustegevuse mõjud oleksid reisijatele võimalikult väikesed. „Lennuliiklusala rekonstrueerimine on üks lähiaja keerukamaid ehitusprojekte Eestis, sest paralleelselt ehitamisega tuleb meil tagada ka lennuohutus ning lennutegevuse regulaarne toimimine,“ märkis Bambus. „Graafikujärgsete lendude puhul ei tohiks lennuliikluses tõrkeid tekkida, kuid hilinemiste korral võib esineda olukordi, kus hilinev lend suunatakse maanduma Tallinna lennujaama asemel Helsingis või Riias,“ lisas Bambus. Piirangutest on varakult teavitatud kõiki lennufirmasid ja lennujaama partnereid ning teisi asjassepuutuvaid asutusi. Suvise lennugraafiku koostamisel on lennufirmad piirangutega juba arvestanud.

Tallinna lennujaam jääb lennuliiklusala laiendamise- ja rekonstrueerimistööde ajaks avatuks, kuid kuna oluline osa ehitustöödest teostatakse olemasoleval lennurajal, esineb 2016. ning 2017. aastatel lennutegevuse piiranguid. Piirangud rakenduvad eelkõige öisele lennutegevusele, mille käigus on 2016. ja 2017. aastate kevad-suvi-sügis perioodidel lennuväli lennuliiklusele ajavahemikul kell 00:30 kuni 06:00 teatud öödel suletud. Ehitustööde erinevate vaheetappide käigus muudetakse lennuraja pikkust mitmel korral. Esimene lennuraja konfiguratsiooni muutmine on alates 02.05.2016, mil lennurada lühendatakse 2570 meetrini – sel ööl suletakse lennurada liiklusele ajavahemikus kl 00.30 kuni 06.00.

Sel aastal on lennurada lennuoperatsioonide teostamiseks suletud neljal ööl nädalas kell 00:30 – 06:00 ning jääb lennuliiklusele avatuks kolmel ööl nädalas (T/K; R/L; L/P). Järgmisel aastal jääb lennurada liiklusele suletuks neljal kuni viiel ööl nädalas. Lennuraja lahtioleku ööd täpsustakse läbirääkimiste käigus lennuoperaatoritega, et tagada võimalikult vähene mõju igapäevasele lennuliiklusele.

Lennuliiklusala projekti raames rekonstrueeritakse olemasoleva lennuraja 20 aasta vanune kattekonstruktsioon, pikendatakse lennurada 3480 meetrini ning parendatakse ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade taristut. Ehitustegevuse käigus asendatakse praegune lennuvälja tuledesüsteem uute energia- ja keskkonnasäästlike lahendustega ning paigaldatakse senisest kõrgema kategooria navigatsioonitehnika.

Keskkonnaseisundi parendamiseks rajatakse lennuvälja idasuunale täiendav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitatakse välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid, rajatakse lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid ning ehitatakse nõuetekohane lennukimootorite testimise ala.

Arendusprojekt aitab tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset ning tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist. Ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS ning ehituse maksumusest pool kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Ehitustööd peavad olema valmis 2017. aasta lõpuks.