-9.1 ℃

31. detsembril 2020 lõpeb Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljumise üleminekuperiood

28.12.2020

2020. aasta 1. veebruaril jõustus Brexit ning 31. detsembril lõpeb Suurbritannia (UK) Euroopa Liidust lahkumise järgne üleminekuperiood, mis toob kaasa muudatusi inimeste, kaupade ja teenuste liikumises UK ja Euroopa Liidu riikide vahel.

Toome siinjuures välja kõige olulisema, mis muutub alates 1. jaanuarist 2021 reisimise vaates.

 • Alates 1. jaanuarist 2021 saavad turistid, ärilistel eesmärkidel reisijad ja tudengid, kes ei plaani viibida kauem kui kuus kuud järjest, reisida UK-sse viisavabalt ja viibida UK-s kuni kuus kuud järjest.
 • Reisides on ID-kaardi asemel soovitav kaasa võtta kehtiv pass. UK lubab EL-i kodanikel riiki siseneda ID-kaardi alusel kuni 31. oktoobrini 2021.
 • UK-sse reisimisel sõlmige ravikindlustus, kuna alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti ELi ravikindlustuskaart enam UK-s.
 • Alates 1. jaanuarist 2021 muutub vajalikuks rahvusvahelise rohelise kaardi olemasolu nii Eesti sõidukijuhtidel UK-s kui ka vastupidi.
 • Alates 1. jaanuarist 2021 muutub ka EL ja UK vahel reisivate reisijate kaitstuse tase. Sõltuvalt transpordiliigist ei pruugi EL-i reisijate õigused UK-sse sisenedes või sealt lahkudes enam kehtida.
 • UK-sse reisimisel soovitame tutvuda UK tollieeskirjadega. Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, taimed ja taimsed saadused, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning see kaup tuleb tollis deklareerida.
 • Naastes reisilt tagasi Eestisse tuleb arvestada, et tollimaksuvaba impordi suhtes kohaldatakse samu piiranguid kui kolmandast riigist saabudes. Reisija kaasa toodud kaup, mis on kaubanduslikku laadi või ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisiga.
 • Tuleb arvestada, et alates 1. jaanuarist 2021 võivad UK-s mobiilteenustele kehtestuda senist suuremad rändlustasud.
 • Euroopa Liidu lemmikloomapass ei ole alates 1. jaanuarist 2021 enam kehtiv reisimist võimaldav dokument. Soovitame kontrollida UK tolli kodulehelt, millised nõuded kehtivad lemmikloomade toomisel UKsse.
 • Alates 1. jaanuarist 2021 pole Euroopa Liidu kodanikel enam õiguslikku alust kolmandas riigis konsulaarabi saamiseks UK saatkondade või konsulaatide poole pöörduda
 • Kuni 31. detsembrini 2020 kehtivad Euroopa Liidu kodanikele UK-sse reisimisel seni kehtinud õigused.
 • Põhjalik info (Euroopa komisjoni teatis(PDF) muudatustest reisimisel peale 1.01.2021 EL kodanikele, kes reisivad Ühendkuningriiki või vastupidi, eesti keeles.

Allikas: https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/test-mida-vaja-teada-seoses-brexitiga/reisijale