12.3 ℃

Joonistusvõistlus “Unistuste lennujaam”

Joonistusvõistluse „Unistuste lennujaam” võitjad on selgunud!

Suured tänud kõikidele “Unistuste lennujaam” joonistusvõistlusel osalejatele! Kokku saadeti meile lausa 354 vahvat pilti, mille seast loosisime välja 7 auhinda.

Peaauhinna ehk perereisi Münchenisse koos lennupiletitega Nordicalt ning majutuse ja loomaaia külastusega Estravelilt võitis 5-aastane Eva Tsarjova. Lottemaa Teemapargi perepiletid võitsid Martin Jakovlev, Anel Volmer ja Mathias Tšebõkin. Ekskursiooni Tallinna Lennujaamas koos rühma- või klassikaaslastega võitsid Miina Pikkov, Sonja Alfjokova ja Nastja Serebrova.

Joonistusvõistluse noorim osaleja oli aga kõigest 11-kuune Ellia Leštšuk, kellele kingime ilusa pildi eest eriauhinna, lennujaama meenetekorvi.

Palju-palju õnne võitjatele! Kõikide võitjate vanematega võtame isiklikult ühendust.

Valitud tööd hakkavad peatselt kaunistama Tallinna Lennujaama ehitustööde plakateid!

Võidutöid saab uudistada ka Tallinna Lennujaama Facebooki lehel siin.

TALLINNA LENNUJAAMA JOONISTUSVÕISTLUSE „UNISTUSTE LENNUJAAM” REEGLID

„Unistuste lennujaam” on perioodil 01.02.2017–22.02.2017 toimuv Tallinna Lennujaama joonistusvõistlus, mille peaauhinnaks on ööbimistega perereis neljale (võidutöö kuni 12-aastasele autorile koos kahe täiskasvanu ning ühe kuni 18-aastase pereliikmega) Münchenisse.

Joonistusvõistluse peaauhinna paneb kokku Estravel. See sisaldab majutust ja Müncheni loomaaia külastust ning Tallinn–München–Tallinn lennukipileteid Nordicalt. Joonistusvõistlusel osalenute vahel loositakse välja ka kolm eriauhinna võitjat, kes saavad minna Tallinna Lennujaama ekskursioonile koos oma klassi- või lasteaiarühmakaaslaste ja saatjatega ning Lottemaa perepiletid.

 1. Tallinna Lennujaama joonistusvõistlus toimub alates 01.02.2017 kuni 22.02.2017 (edaspidi ka Joonistusvõistlus).
 2. Joonistusvõistluse korraldaja on AS Tallinna Lennujaam, registrikoodiga 10349560, aadressil Lennujaama tee 12, Tallinn 11101 (edaspidi Korraldaja).
 3. Joonistusvõistluse peaauhinnaks on ööbimistega perereis neljale (võidutöö kuni 12-aastasele autorile koos kahe täiskasvanu ning ühe kuni 18-aastase pereliikmega) Münchenisse. Joonistusvõistluse peaauhinna paneb kokku Estravel. See sisaldab kaks ööd majutust ja Müncheni loomaaia külastust (1 päev) ning Tallinn–München–Tallinn lennukipileteid Nordicalt. Joonistusvõistlusel osalenute vahel loositakse välja ka kolm eriauhinna võitjat, kes saavad minna Tallinna Lennujaama ekskursioonile koos oma klassi- või lasteaiarühmakaaslaste ja saatjatega ning kolm Lottemaa perepiletit.
 4. Joonistusvõistlusel saavad osaleda kuni 12-aastased (k.a) Eesti elanikud. Osalemiseks tuleb vanemal saata lapse joonistus teemal „Unistuste lennujaam” e-posti aadressile unistus[at]tll.aero, postitada joonistus lennujaama Lotte mängumaal asuvasse vastavalt märgistatud kasti või tuua joonistus Tallinna Lennujaama infopunkti. Joonistusvõistlusel osalemiseks peab joonistusele või e-kirja olema märgitud nii lapse nimi, vanus kui ka vanema kontaktandmed. E-postiga saatmisel peab lapse joonistus olema skaneeritud ja hea kvaliteediga. Saadetud joonistuse fail ei tohi ületada 10 MB ja peab olema .jpg või .png formaadis. Joonistamiseks võib kasutada kõiki vahendeid.
 5. Joonistusvõistlusel osalemise tähtaeg on 22.02.2017 kell 23.59.
 6. Peaauhinna ja eriauhindade võitjad selgitatakse välja loosimise teel hiljemalt 27.02.2017 kell 23.59. Kõikide osalejate vahel valib sõltumatu žürii välja 30 parimat tööd, mille autorite vahel loositakse välja peaauhind ja eriauhinnad.
 7. Peaauhinna võitja nimi ja joonistus avaldatakse hiljemalt 28.02.2017 Tallinna Lennujaama Facebooki lehel ja kampaanialehel tallinn-airport.ee/unistus. Võidutöö autori vanemaga võetakse personaalselt ühendust 5 tööpäeva jooksul alates võitja nime avaldamisest.
 8. Eriauhinna võitnud joonistuste autorite vanematega võetakse isiklikult ühendust 5 tööpäeva jooksul alates võitjate nimede avaldamisest.
 9. Auhinna kättesaamiseks tuleb osalejal esitada Korraldajale isikut tõendav dokument.
 10. Korraldaja kontrollib, kas auhinnad võitnud isikud on täitnud Joonistusvõistluse reegleid. Korraldajal on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui võitjad ei ole täitnud Joonistusvõistluse reegleid.
 11. Võidutöid kasutatakse Tallinna Lennujaama ehitustöid katvatel bänneritel.
 12. Auhinnareis kehtib reisimiseks kuni 30.08.2017, vabade lennukohtade olemasolul.
 13. Lottemaa külastus ning ekskursioon Tallinna Lennujaamas kehtib lunastamiseks kuni 30.08.2017.
 14. Võitja peab ette teatama reisikuupäevade valikust vähemalt 30 päeva.
 15. Kehtiva passi või ID kaardi hankimise kohustus lasub reisijal. Estravel ei vastuta võidureisi ärajäämise eest reisijatest tulenevatel põhjustel.
 16. Reisijal peab olema garanteeritud piisavate rahaliste vahendite olemasolu reisi ajal.
 17. Joonistusvõistlusel osalemisega annab osaleja Korraldajale loa kasutada joonistust ja nime kuni 2020. aasta lõpuni meedias, reklaamides, kampaaniates jms üritustel ilma võitjatele selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi sellekohast kokkulepet sõlmimata.
 18. Joonistusvõistluse auhinda ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna maksumust rahas.
 19. Kui Joonistusvõistlusel osaleja eirab Joonistusvõistluse tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-posti või Facebooki teel, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt 10.03.2017), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Joonistusvõistlusel osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 20. Joonistusvõistlusest ei või osa võtta AS-i Tallinna Lennujaam, AS-i Tallinn Airport GH, Nordic Aviation Group AS-i, Estravel AS-i, Lottemaa Teemapark OÜ ega OÜ Optimist Group töötajad ja nende pereliikmed.
 21. Korraldaja on kehtestanud Joonistusvõistluse läbiviimise korra käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Joonistusvõistluse läbiviimisel on lõplikud ning kehtivad kõikidele osalejatele.
 22. Vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Joonistusvõistlus ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest Joonistusvõistlusel osalejaid kohe Joonistusvõistluse veebilehe vahendusel.
 23. Kõik vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 24. Kõik pretensioonid seoses Joonistusvõistluse korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta Lennujaama tee 12, Tallinn 11101 märksõnaga „Unistuste lennujaam”.
 25. Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi Joonistusvõistluse reeglites, andes selle kohta teavet Joonistusvõistluse kampaanialehe vahendusel.

2016-01-31-tlj-drawing-competition-web-footer-logos