15.7 ℃

Tule lennujaama tööle!

Lennujaamades leiavad mõtestatud tööd ja huvitavaid väljakutseid paljude erialade spetsialistid ja oskustöölised. Koolilõpetajad on oodatud meie juurde oma esimest töökogemust saama. Mitmete ametikohtade puhul ei ole tarvis eelnevaid erialaseid teadmisi - kogu vajalik väljaõpe toimub kohapeal. Vaata kindlasti, allpool on ka meie töötajate videolood.

 

Meil on tegelikult palju põnevaid töid

Kõige rohkem paistavad muidugi silma need toredad kolleegid, kes igapäevaselt reisijate lennueelsel ajal parima teeninduse tagamise eest hoolitsevad. Klõpsa ametikoha nimetusel  ja saa teada, mida õhusõidukiteenindaja, äriklienditeenindaja, reisijateenindaja ja klienditoe spetsialist lennujaamas teevad!

Meie tegevusaladeks on lennuväljataristuste käitamine ning rahvusvaheliste ja riigisiseste liini – ja üldlennunduse õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine. Meil on esindatud energeetika, side, mehhatroonika ja infotehnoloogia valdkonna ametid. Samuti pakume tööd tuletõrjuja-pääste, sõidukijuhi, teeninduserialade ja laotööde tegijatele. Taristu hooldamise ja arendamise korraldamisega tegelevad ehitusspetsialistid – ja insenerid. Lennundusalaseid teadmisi ja oskusi vajame nii lennukite maapealseks teenindamiseks kui ka aeronavigatsiooniliste teenuste osutamiseks ja lennuohutuse tagamiseks. Lennujaamas leiavad tööd ka turunduse ja kommunikatsiooni, finants – ja haldusjuhtimise, personalitöö ja muude kontoritööde esindajad.

Vaata veel videoid, klõpsa nimel. Oma tööst lennujaamas räägivad meie erivajadustega reisjate teenindaja Markus, äriklassi lounge’i teenindaja Laura, infoteenindaja Carol, reisijateenindaja Mariann, perroonikorraldaja Raul, päästemeeskonna vanem Mattis, autojuht Lauri ja lastimeister Karol.

Väärtustame head töötegemise keskkonda, hoolime üksteisest ja toetame sportlikke eluviise ning tervise edendamist.

ÜHENDAME EESTI MAAILMAGA!

Meie väärtuspakkumine meie töötajatele: 

Iga lennujaama töötaja mängib olulist rolli Eesti ühendamisel maailmaga ning koostöös loome saabuvatele külalisele mulje väikese riigi külalislahkusest. Maailma koduseima lennujaamana peame oluliseks, et lisaks reisijatele tunneksid end siin hästi ja koduselt ka kõik meie töötajad.

Mugav ja kaasaegne töökeskkond 

Tööl käimine on mugav – isikliku sõidukiga liiklejatele pakume tasuta parkimist ning öisel ajal korraldame töötajate traspordi tööle ja koju.

Kõigile eesliini töötajatele on tööandja poolt ette nähtud täiskomplekt töö- ja vormirõivaid, jalatsid ja isikukaitsevahendid, mis aitavad kaasa ohutule töötamisele ja õnnetuste ärahoidmisele. Selleks, et tagada vormide pikem eluiga ning vähendada töötajate muret nende puhastamise pärast, hoolitseme ka töörõivaste puhastamise eest.

Juhiga kokkuleppel on võimalik teha osalist kaugtööd, juhul kui igapäevaseid tööülesandeid on võimalik täita väljaspool tööandja asukohta.

Oluline on nii füüsiline kui ka vaimne tervis 

Hoolime sellest, et meie töötajad hoiaksid oma nii oma vaimset kui ka füüsilist tervist. Töötajatele on ette nähtud regulaarsed tervisekontrollid ning tööstressi ja läbipõlemise ennetamiseks pakume tööpsühholoogi teenust.

Kõigile oma töötajatele pakume võimalust Stebby keskkonna kaudu sõlmida tervisekindlustuse leping ja kasutada sportimisvõimalusi.

Ootamatute olukordade leevendamiseks on tööandja kindlustanud lennujaamade töötajad õnnetusjuhtumite ja raskete tööõnnetuse puhuks.

Töö- ja pereelu tasakaal 

Peame oluliseks töö- ja pereelu tasakaalu ja toetamist, töötajate enesearengut ning väärtustame riigi kaitsevõime kindlustamist.

Lapse sünni puhul maksame igale töötajale toetust. Lisaks sellele peame meeles 1. klassi minejaid ning jõulude ajal peavad lapsi meeles ka päkapikud.

Töötaja või tema pereliikme surma korral maksame matusetoetust.

Töötajatel on võimalik puhata 35 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

Kaitseväeressursside Ameti ja Eesti Kaitseväe poolt korraldatavatel reservõppekogunemistel (nn kordusõppustel) osalemisel kompenseerime töötajale tekkinud palgavahe.

Ühised sündmused ja tähtpäevad liidavad töötajaid üle Eesti! 

Ühised üritused, tähtpäevad ja sünnipäevad on oluliseks osaks meie organisatsioonikultuurist.

Igal aastal tähistame 20. septembril Tallinna lennujaama ja 26. oktoobril Tallinn Airport GH sünnipäeva. Lisaks sellele peame igal aastal meeles ka regionaalseid lennujaamasid, kes tähitavad oma sünnipäeva vastavalt 06. märtsil Kuressaare lennujaam, 28. märtsil Pärnu lennujaam, 21. aprillil Kärdla lennujaam ja 15. mail Tartu lennujaam.

Kontserni üleselt toimub igal aastal kaks suurüritust ning aasta jooksul ka hulgaliselt meeskonnaüritusi. Selleks, et ühtsustunnet veelgi suurendada, korraldame kord kvartalis ühise lõuna ettevõtte kulul.

Jõulude ajal peame meeles tööl olijaid ning katame 24. ja 25. detsembril jõululaua tööl olevatele inimestele.

Märkame ja tunnustame oma töötajaid 

Peame oluliseks märkamist ja tunnustamist! Meie siseveebis on „Kiida tegijat“ rubriik, kuhu lisame klientidelt tulnud tagasiside ning kus iga töötaja saab oma tunnustuse kolleegile kirja panna.

Igal aastal tõstame esile ja tunnustame aasta parimaid ning pika tööstaažiga töötajaid. Töötjate igapäevaseks tunnustamiseks oleme loonud sisemise e-poe, mille kaudu on kõigil juhtidel võimalik tellida töötajatele kingitusi ja meeneid.

Iga inimene loob lisandväärtust 

Iga lennujaamas töötav inimene on oluline ning aitab meil ellu viia meie missiooni ühendada Eesti maailmaga!

Oleme välja töötanud uute töötajate sisseelamisprogrammi ning täname ja tunnustame neid häid kolleege, kes on otsustanud vastu võtta uued väljakutsed ning lennujaamast lahkuda.

Lennujaam pakub klubilisi tegevusi 

Kõigil lennujaama töötajatel on võimalik liituda MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi või Investeerimisklubiga.

Lennujaama ja partnerite pakkumised 

Peame oluliseks töötajatele lisandväärtuse loomist ning siinjuures on meile appi tulnud ka meie partnerid.

Kõigil lennujaama töötajatel on võimalik parkida oma isiklik sõiduk lennujaama vahetus läheduses tasuta ja seda ka ise reisile minnes ning 1 kord kalendriaastas koos kaaslasega tasuta Business Lounget külastada.

Lisaks sellele pakuvad Tallinna reisiterminalis tegutsevad ettevõtted töötajatele erinevaid soodustusi, samuti kehtivad toitlustusasutustes eripakkumised.

Avatud ja aus kommunikatsioon on edu võti! 

Peame oluliseks ausat ja avatud kommunikatsiooni. Meil on toimiv siseveeb, iga kuu ilmub lennujaama uudiskiri ning üle kuu toimuvad kontserniülesed töötajate infotunnid.

 

Oleme reisijate koduseim vastuvõtja ja parim teele saatja. Teeme oma tööd suure pühendumuse ja missioonitundega. Tere tulemast meie sekka!

Kogemuslood

Ühe lapsevanema lugu

„ Minu poeg valiti sinna (lennujaama) tööle assistendiks ja nägin kõrvalt kuidas ta nautis tööl käimist. Seda ei juhtu tihti, et tööandaja noorte, uute töötajatega nii otse ja vahetult suhtleb, toetab ja motiveerib. Emana tean, et see on noortele väga oluline, et need esimesed töökogemused oleksid võimalikult meeldivad, et nad julgeksid ka edaspidi ajutisi suvetöid teha. Sain kodus palju meeldivat infot Lennujaama kohta, kui väga meeldiva tööandja kohta ja see teeb suurt rõõmu, et on olemas pühendunud ja hoolivaid tööandjaid ja minu pojal oli võimalus sel suvel seda kogeda“

Tarvo lugu
„Käisin Austraalias rändamas ja kui saabusin koju, vajasin enda ellu natuke stabiilsust. Samas ei soovinud liigset rutiini. Minu õde juba töötas lennujaamas ja kutsus mindki tööle. Tundus, et töö lennujaamas pakub minu ellu vajalikku stabiilsust ilma rutiinita. Nii ka läks, ükski päev pole siin sarnane ja kunagi ei tea millist olukorda on vaja kiiresti lahendama hakata. Mulle meeldib väga reisijatega suhelda, ma lausa naudin seda. Samas on tegemist eduka ettevõttega, mis tagab stabiilsuse läbi turvatunde, töökoht on kindel ja ka karjäärivõimalused on olemas. Ole ainult mees ja tegutse. Mulle sobib vahetustega töö, mis annab mulle võimaluse tegeleda erinevate kõrvaltegevustega.“

Alice lugu

“Mulle väga meeldib reisijateenindaja töö, mulle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata. Huvi lennunduse vastu tekkis juba ammu, 18. aastaselt, kui tahtsin saada stjuuardessiks. Stjuardessiks saab aga alates 21. aastaselt ja siis jäi asi katki. Otsustasin minna maailma avastama ja rändasin mõned aastad ringi. Koju tulles oli lennundus ikka hinges ja nähes töökuulutust otsustasin kohe proovida. Läbisin vestlused ja koostööharjutused,mis muide olid väga huvitavad ja saingi tööle. Ma ei kahetse! Tallinna Lennujaam on 2019. a Eesti mainekaim tööandja ja on uhke tunne küll. Ettevõte innustab liikuma ettevõttes sees, nii et ka karjäärivõimalused on väga head”.