Julgestuskontrolli järjekorrad võivad olla tavapärasest pikemad. Soovitame saabuda lennujaama 2 tundi enne lennu väljumist.

Tule lennujaama tööle!

Lennujaamades leiavad mõtestatud tööd ja huvitavaid väljakutseid paljude  erialade spetsialistid ja oskustöölised. Koolilõpetajad on oodatud meie juurde oma esimest töökogemust saama.  Mitmete ametikohtade puhul ei ole tarvis eelnevaid erialaseid teadmisi - kogu vajalik väljaõpe toimub kohapeal. Vaata kindlasti, allpool on ka meie töötajate videolood.

 

Meil on palju põnevaid töid

Meie tegevusaladeks on lennuväljataristuste käitamine ning rahvusvaheliste ja riigisiseste liini – ja üldlennunduse õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine. Meil on esindatud energeetika, side, mehhatroonika ja infotehnoloogia valdkonna ametid.  Samuti pakume tööd  tuletõrjuja-pääste, sõidukijuhi, teeninduserialade ja laotööde tegijatele. Taristu hooldamise ja arendamise korraldamisega tegelevad ehitusspetsialistid – ja insenerid.  Lennundusalaseid teadmisi ja oskusi vajame nii lennukite maapealseks teenindamiseks kui ka aeronavigatsiooniliste teenuste osutamiseks ja lennuohutuse tagamiseks. Lennujaamas leiavad tööd ka turunduse ja kommunikatsiooni, finants – ja haldusjuhtimise, personalitöö  ja muude kontoritööde esindajad.

Vaata videoid, klõpsa nimel, oma tööst lennujaamas räägivad meie erivajadustega reisjate teenindaja Markus, äriklassi lounge’i teenindaja Laura, infoteenindaja Carol, reisijateenindaja Mariann, perroonikorraldaja Raul, päästemeeskonna vanem Mattis, autojuht Lauri ja lastimeister Karol.

Väärtustame head töötegemise keskkonda, hoolime üksteisest ja  toetame sportlikke eluviise ning tervise edendamist. 

ÜHENDAME EESTI MAAILMAGA!

Meie väärtuspakkumine 

TÖÖKESKKOND

 • Tööl käimine on meil mugav – oma auto jalgratta vm isikliku sõiduki parkimine on töökoha vahetus läheduses asuvas parklas tasuta.
 • Öisel ajal korraldab tööandja ka transpordi tööle ja koju.
 • Täiskomplekt töö- ja vormirõivaid, jalatsid ja isikukaitsevahendid aitavad kaasa ohutule töötamisele ja õnnetuste ärahoidmisele. Hoolitseme ka töörõivaste puhastamise eest.
 • Hoolitseme selle eest, et töötajate puhkeruumid oleksid varustatud kõige vajalikuga, et puhke– ja lõunapausidel aeg maha võtta.

LISAPUHKUS

 • Lennujaamade töötajad saavad kasutada 7 kalendripäeva täistasulist lisapuhkust, põhipuhkusega kokku 35 päeva kalendriaastas. Esimesel aastal sõltub puhkuse pikkus töötatud kuudest. Lisapuhkuse kasutamise õigus tekib esimesest tööaastast sama moodi nagu põhipuhkus.

SPORT JA TERVISE EDENDAMINE

 • Igal töötajal on võimalik SportID kaudu kasutada sportimise ja tervise edendamise teenuseid. SportID keskkonna vahendusel saab pakutavate teenuste hulgast igaüks meelepärase tegevuse, teenuse, aja ja koha ise välja valida.

TALLINNA LENNUJAAM ON SPORTLIK ETTEVÕTE

 • Hindame sportlikku meelelaadi ja MTÜ Tallinna lennujaama spordiklubi ootab alati uusi liikmeid kolleegide hulgast. Liikmelisusega kaasneb võimalus osaleda huvipakkuvatel püsitreeningutel ning mitmetes võistlussarjades. Klubi liikmetele pakutakse lisasoodustusi partnerite juures ja ettevõtte esindamiseks on kaasaegsed spordirõivad. Spordiklubi eestvedamisel toimuvad igal aastal ka nn rahvaspordi üritused nagu rattamatk ja autoorienteerumine, kuhu oled oodatud osalema. Ja kui Sul on  soov tutvustada kolleegidele oma meelisala, siis anna julgelt märku, teeme head mõtted ühiselt teoks. Just nii on teoks saanud jooga ja jooksutreeningud, tõukeratta ralli, disgolfi algõpe ja palju muud põnevat.

TERVIS JA KINDLUSTUNNE

 • Hoolime sellest, et meie töötajad hoiaksid oma tervist – regulaarset tervisekontrolli võimaldame suuremas mahus kui seadusega sätestatud: vaktsineerimine ja täiendav tervise kontrollimine töötaja soovil.
 • Kui inimene siiski haigestub, maksab tööandja ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest hüvitist 70% päevatasust.
 • Ootamatute olukordade leevendamiseks on tööandja kindlustanud lennujaamade töötajad õnnetusjuhtumite ja raskete tööõnnetuse puhuks.
 • Prillide soetusmaksumusest hüvitame teatud summa, olenemata sellest, kas inime kasutab töö tegemiseks arvutit või mitte.

TÖÖ- JA ERAELU KÄSIKÄES, PERE ON OLULINE 

 • Väärtustame riigi kaitsevõime kindlustamist ja hüvitame kaitseväe reservväelaste õppekogunemistel osalemisel palgavahe, et toetada töötajate peresid, kui üks pereliige kodanikukohust täidab.
 • Kui meie töötaja perre sünnib laps, rõõmustame koos tema perega ja toetame omalt poolt lapse sünnitoetusega.
 • Aasta lõpus peame oma töötajate lapsi meeles, päkapikud toovad kuni 14 aastastele laste kingikoti.
 • Kui töötaja pereliikmetega leiab aset kurb sündmus, toetame lähedase kaotuse toetusega ja vabade päevadega.
 • Peame kolleege meeles sünnipäeval. Meie siseveebis on nädala sünnipäevalaste nimed ja sünni kuupäevad välja toodud – nii teavad kolleegid alati, millal üheskoos päevakangelasi lillekimbu ja väikese meenega õnnitlema tulla.
 • Lapsehoolduspuhkuselt naasnutele pakume tööalast värskenduskoolitust, et töö- ja eraelu korraldamine sujuvamalt kulgeks ning taaskäivitamine võimalikult vähe stressi tekitaks.

SÜNDMUSED, KOOSTEGEMINE JA TRADITSIOONID                                          

 • Lennujaama aastapäev on 20.septembril. Oma tegevuse alguseks loeme 1936 aastat, mil avati siinsamas esimene maismaa lennurada. Lennujaama aastapäeval toimub traditsiooniliselt suur Bowlinguturniir, kuhu on kõik kontserni töötajad osalema oodatud.
 • Teeme ühiste sündmuste käigus kokkuvõtted aastast, tähistame kordaminekuid ja tunnustame väärt tegusid ja nende tegijaid.

MÄRKAME JA TUNNUSTAME ÜKSTEIST

 • Lennujaama töötajad on pühendunud ja püüavad anda endast parima. Heameel on kui kliendid ja kolleegid pingutust märkavad ja seda omateada ei jäta. Meie siseveebis on rubriik „Kiida tegijat“. Avaldame seal kõik klientide ja kolleegide tänusõnad.
 • Tublisid töötajaid ja silmapaistvaid tegusid oleme alati tunnustanud ja esile tõstnud. Tunnustame aasta parimaid, lennujaamade ja GH töötajate ühisel peol.  Nominentide esitamisel osalevad kõik töötajad. 

OLEME AVATUD ÕPPIMISELE, AITAME KAASA ARENGULE  JA TOIMIME VASTUTUSTUNDLIKULT

 • Erinevad teemakuud toimuvad Tallinna lennujaamas kogu kalendriaasta vältel. Keskkonna -, töökohaspordi – ja kvaliteedikuu on ellu kutsutud ja läbi viidud meie oma töötajate initsiatiivil. Teemakuude eesmärk on tõsta teadlikkust ja juhtida lennujaamas töötavate inimeste tähelepanu ühiskonnas olulistele teemadele.
 • On oluline, et meie inimesed saaksid areneda pidevalt muutuvale keskkonnale vastavalt. Personaalne karjäärinõustamine ja arengu toetamine on kõigile lennujaamade töötajatele siseteenusena kätte saadav. Meie inimeste – ja organisatsioonikultuuri osakonna kollegid on alati avatud vestlusteks, karjäärialaseks nõustamiseks, coachinguks ja tööalaseks testimiseks. 

KAHESUUNALINE KOMMUNIKATSIOON

 • Siseveebis  avaldame igapäevaselt lennujaama eluga seotud uudised ja operatiivsed teated. Siseveeb on meie töötajatele ja kogukonnale loodud infokanal, kust on lihtsasti leitavad vajalikud kontaktid, tööks vajalikud dokumendid, juhendid, fotogalerii ja palju muud vajalikku, et lennujaama eluga kursis olla.

Kogemuslood

Ühe lapsevanema lugu

„ Minu poeg valiti sinna (lennujaama) tööle assistendiks ja nägin kõrvalt kuidas ta nautis tööl käimist. Seda ei juhtu tihti, et tööandaja noorte, uute töötajatega nii otse ja vahetult suhtleb, toetab ja motiveerib. Emana tean, et see on noortele väga oluline, et need esimesed töökogemused oleksid võimalikult meeldivad, et nad julgeksid ka edaspidi ajutisi suvetöid teha. Sain kodus palju meeldivat infot Lennujaama kohta, kui väga meeldiva tööandja kohta ja see teeb suurt rõõmu, et on olemas pühendunud ja hoolivaid tööandjaid ja minu pojal oli võimalus sel suvel seda kogeda“

Tarvo lugu
„Käisin Austraalias rändamas ja kui saabusin koju, vajasin enda ellu natuke stabiilsust. Samas ei soovinud liigset rutiini. Minu õde juba töötas lennujaamas ja kutsus mindki tööle. Tundus, et töö lennujaamas pakub minu ellu vajalikku stabiilsust ilma rutiinita. Nii ka läks, ükski päev pole siin sarnane ja kunagi ei tea millist olukorda on vaja kiiresti lahendama hakata. Mulle meeldib väga reisijatega suhelda, ma lausa naudin seda. Samas on tegemist eduka ettevõttega, mis tagab stabiilsuse läbi turvatunde, töökoht on kindel ja ka karjäärivõimalused on olemas. Ole ainult mees ja tegutse. Mulle sobib vahetustega töö, mis annab mulle võimaluse tegeleda erinevate kõrvaltegevustega.“

Alice lugu

“Mulle väga meeldib reisijateenindaja töö, mulle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata. Huvi lennunduse vastu tekkis juba ammu, 18. aastaselt, kui tahtsin saada stjuuardessiks. Stjuardessiks saab aga alates 21. aastaselt ja siis jäi asi katki. Otsustasin minna maailma avastama ja rändasin mõned aastad ringi. Koju tulles oli lennundus ikka hinges ja nähes töökuulutust otsustasin kohe proovida. Läbisin vestlused ja koostööharjutused,mis muide olid väga huvitavad ja saingi tööle. Ma ei kahetse! Tallinna Lennujaam on 2019. a Eesti mainekaim tööandja ja on uhke tunne küll. Ettevõte innustab liikuma ettevõttes sees, nii et ka karjäärivõimalused on väga head”.

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.