-8.6 ℃

Töövarjukuu

Tule meile töövarjuks ning avastame üheskoos lennujaama imelist maailma!

Lennujaam võtab kord aastas vastu töövarjutajaid, et pakkuda neile võimalust tutvuda lennujaama erinevate ametikohtade ning siin tehtava tööga. Töövarjusid võtame vastu terve märtsi kuu ning töövarjud valitakse välja esseekonkurssi alusel.  

Töövarjuks on võimalik kandideerida järgmistes lennujaama töövaldkondades:  

  • Kommertsvaldkond, mis tegeleb nii müügi- kui ka lennukauba teemadega ning vastutab kogu liiniarenduse temaatika eest. 
  • Lennuvälja- ja reisijateenuste valdkond, mis koondab enda alla teenindusprotsessid, mis aitavad luua ja pakkuda reisijatele ja partneritele parimat võimalikku teenindust. Lisaks kuuluvad valdkonda ka lennujaama pääste- ja hooldeteenistus. 
  • Taristu arenduse ja halduse valdkond, mis kannab selle eest, et lennujaamale kuuluvad kinnistud üle Eesti oleksid korras ja hooldatud ning et tagatud oleks uute projektide algatamine ning läbiviimine.
  • Ohutuse ja lennuväljade arendusprojektide valdkond, mis keskendub ohutusele ja teenuste ning kriisijuhtimise koordineerimisele. 
  • Finants-, kvaliteedi- ja riskijuhtimise valdkond, mis koondab raamatupidamise, eelarvestamise, ärianalüütika, tasude arvestuse, raporteerimise, hangete ja lepingute tugiteenuse, riskide, kvaliteedi, andmekaitse ja infoturbe osakonna.
  • Digitaliseerimise ja infotehnoloogia valdkond, mis koosneb neljast osakonnast ning tegeleb kõigega, mis on seotud infotehnoloogiaga.
  • Inimeste ja organisatsioonikultuuri osakond, mis tegeleb igapäevaste personali puudutavate teemade ja küsimustega. 
  • Juriidiline tugi, mis vastutab ettevõtte töötajate igapäevase juriidilise nõustamise ning dokumentatsiooonide ja analüüsidega. 
  • Turunduse ja kommunikatsiooni osakond, mis vastutab ettevõtte hea kuva eest väljapoole ning hea koostoime ning informatsiooni liikumise eest asutuses sees.

Lisaks sellele on võimalik tulla töövarjuks ka meie tütarettevõtesse Tallinn Airport GH, kes osutab õhusõidukitele Tallinna lennujaamas maapealseid teenuseid ning näha tööd vahetus läheduses nii check-in lauas kui ka perroonil.

AS-i Tallinna Lennujaam koosseisu kuuluvad ka regionaalsed lennujaamad, mis asuvad Tartus, Pärnus, Kärdlas ja Kuressaares, lisaks on lennuväljad ka Kihnus ja Ruhnus. Huvilistel on võimalik kandideerida töövarjuks ka Tartu, Pärnu, Kärdla ja Kuressaare lennujaamadesse, kus on võimalik saada ülevaade väikelennujaamade toimimisest.  

Töövarjuks kandideerimiseks tuleb esitada oma andmed ja essee alloleval lingil. Essees palume kandidaadil lahti kirjutada selle, millisesse valdkonda on soov praktikale tulla ja miks, mida soovitakse näha ja millised on ootused. Valiku töövarjude osas teevad vastava valdkonna juhid tuginedes esitatud esseedele.  

Kandideeri töövarjuks