8.1 ℃

VIP Business Express teenuse tellimine

 • Lahkumine

 • DD dot MM dot YYYY
 • :
 • Lisainformatsioon

 • Kontaktinformatsioon

 • Tasumine

 • Business Expressi eritingimused

  • NB! Klient ja/või Tellija kohustub teavitama AS Tallinna Lennujaama VIP teenuse tellimuse ankeedis sätestatud informatsiooni muutumisest koheselt viivitamata (sh lennunumber, lennusihtkoht, saabumise/väljumise kellaaeg, reisijate arv jms Teenusega seotud informatsioon). Sellisel juhul peab Tellija saama Teenuse osutajalt kinnituse lennuinformatsiooni muutumise kättesaamise kohta. Juhul, kui Klient ja/või Tellija rikub eelnimetatud kohustust, vastutab Klient ja/või Tellija täies ulatuses kahju eest, mis võib tekkida AS Tallinna Lennujaamale kolmandate isikute poolt
  • Ootame reisijaid VIP kompleksi hiljemalt 1 tund enne väljalendu
  • Koos reisival grupil palume VIP kompleksi saabuda üheaegselt
  • Teenust pakutakse Tallinnast väljuvate lendude reisijatele
  • Teenus ei sisalda VIP ruumi kasutust
 • NB!

  • Juhul, kui maksja on KLIENT, kohustub TELLIJA teda informeerima talle saadetavast arvest ja kehtivatest maksetingimustest.
  • KLIENDI maksmisest keeldumise korral kandub maksekohustus TELLIJALE.
  • Palume pöörata tähelepanu oma reisidokumendi kehtivusele ja sellele, kas see vastab sihtriiki sisenemise nõuetele.
  • NB! Julgestusalasest läbivaatusest vabastatud isikute kohta on erisused sätestatud lennundusseaduse § 4611.
   Julgestusalasest läbivaatusest vabastatakse riigipead, Eesti Vabariigi peaminister, Riigikogu esimees, välisminister ning nimetatud isikutega koos reisivad abikaasad ja alaealised lapsed. Julgestusalasest läbivaatusest on vabastatud ka välisriigi samaväärse positsiooniga isikud, lennundusseaduse § 4611 lg 4 loetletud isikute kaitset tagavad ning nendega koos reisivad või neid reisile saatvad ihukaitsjad ning julgestusalasest läbivaatusest vabastatud isikute käsipagas.
   Vabariigi Presidendi Kantselei direktori taotlusel võib Välisministeerium vabastada julgestusalasest läbivaatusest Vabariigi Presidendi poolt visiidile kutsutud külalise. Riigikogu esimees võib vabastada julgestusalasest läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikul visiidil viibiva Riigikogu külalise. Julgestusalasest läbivaatusest vabastamisest tuleb teavitada lennundusseaduse § 4611 lõike 43 sätestatud korras.
   Vabariigi Valitsuse liikme või riigisekretäri taotlusel võib Välisministeerium vabastada julgestusalasest läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikul visiidil viibiva külalise.Julgestusalasest läbivaatusest vabastatud isiku saabumisest lennuvälja või kopteriväljaku julgestuspiirangualale teavitab Tallinna lennujaama julgestusalasest läbivaatusest vabastatud isiku kutsuja kirjalikult ja võimalusel vähemalt 48 tundi enne isiku saabumist lennuväljale.
  • Hinnale lisandub 20% kui teenust osutatakse:
   • -riigipühal
    -öisel ajal (22.00–6.00)
    -nädalavahetusel
    -tellimus esitatakse või muudetakse 24-6 tunnise etteteatamisega
  • Hinnale lisandub 50% kui teenus tellitakse või muudetakse vähem kui 6 tundi enne selle kasutamist
  • Tühistades tellimuse 24 tundi enne teenuse osutamist, tagastatakse 100% teenuse maksumusest
  • Tühistades tellimuse 23-12 tundi enne teenuse osutamist, tagastatakse 50% teenuse maksumusest
  • Tühistades tellimuse vähem kui 12 tundi enne teenuse osutamist või mitteilmumisel raha ei tagastata
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.