-10.5 ℃

VIDEO: Esimene mootorlend Eestis

Vene õhusõitja Sergei Utotškin tegi Raadi kasarmute vahel mitu õnnestunud õhulendu kahetiivalise lennukiga. Kaks kuud hiljem sooritas ka Tallinnas Kadriorus demonstratsioonlennu. Need olid esimesed mootorlennud Eesti pinnal.

1912 Sergei Utotškin teeb esimese mootorlennu Eestis

Sergei Utotškin ja tema imeline lennuaparaat meelitas kohale nii ajakirjanikud kui hulga uudishimulikke, toonased ajalehed kirjutavad suursündmust värvikalt. Raadile oli päris esimest mootorlendu kogunenud vaatama tuhandeid inimesi, kelle saabudes tegi mehhaanik veel kahe kandepinnaga Farmanni masina kallal tööd.

Lendamise probleemi kallal on inimesesoo erksamad pääd aastasadade pikkuselt mõtelnud ja uurinud. Peaks arwama, et masin, selle uurimise wili, wäga peenike ja keeruline riist on.

Kuigi inimestele tundus pisut uskumatu et lennumasin, mis on ehitatud puust, traadist ja linasest riides, õhku tõuseb, siis seda suurem oli nende hämming, kui liiv hakkas lendama ja tühjad toolid lennumasina surisedes pikali kukkusid.

Kui masin täies hoos, lasewad soldatid lahti. Kergesti jookseb masin ratastel sammu 50 edasi, siis tõuseb ta, nagu laste nööriga tõmmatud õhu-madu propelleri tõukamisel pool liusklewate kandepindade tõstmisel kergelt õhku, üle majade kaob ta surisedes Raadi mõisa wäljadele, üle kasarmu kiriku torni.

Postimees 16.04.1912

Kuigi alles 2000ndate algul arhiivist leitud haruldase filmi juures on märge “Utotškini lendamised Tartu kohal”, tuvastas ekspertiis hiljem et filmil on paar kuud hiljem tehtud lend, mille Utotškin sooritas Tallinnas.

 

Postimees, 16. aprill 1912
Postimees, 16. aprill 1912

Kuula Utotškini lennust ka Hillar Palametsa saatest “Ajalootund”!