13.4 ℃

Inglise välisministri abi lord Plymouth visiit Eestisse

»suured saabumised

Inglise välisministri abi lord Plymouth saabus täna kell pool 12 päeval Tallinna. Ta tuli lennukil Helsingist. Kuna lord Plymouth külastab Eestit meie vabariigi valitsuse kutsel, siis on ta siin meie valitsuse külaliseks.

Temal on kahe siinviibimise päeva jooksul rohkesti kokkusaamisi ja kõnelusi meie riigitegelaste, wälispoliitika juhtide ja juhtivate majandusmeestega. Lennujaamas võtsid lord Plymouthi wastu välisministri kohustetäitja minister K. Selter koos välisministeeriumi juhtivate ametnikkudega ja Inglise siinne esindaja W. Gallienne koos konsul J. Leslie’ga. Külalisele vastu olid tulnud ka ajakirjanduse esindajad. Lennukist, milles oli vähe reisijaid, astus esimesena välja lord Plymouth, rutates kohe teda vastu võtma tulnud isikute-grupi juurde. Kõigepealt raputas ta kätt minister K. Selteril, kes teda tervitas õnnelikult Eestisse saabumise puhul. Pärast tervituste vahetust istuti autodesse ja sõideti Lasnamäelt linna. Lord Plymouth sõitis kohe wõõrastemajja. Juba warsti oli ta Toompeal wisiite tegemas ja kell veerand 2 päewal wõttis teda wastu riigivanem K. Päts Kadrioru lossis. Õhtul Välisministeeriumis korraldatavast dineest lord Plymouthi auks võtab osa umbes 30 isikut, teiste seas ka sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner, vabariigi valitsuse liikmed, välisministeeriumi juhtivad ametnikud j. t. Laupäeval, kui ilm lubab, sõidab külaline Narva suunas Tallinnast välja, et tutwuda põlevkivitööstustega, Eesti maaeluga ja Narwaga.

Allikas: Järva Teataja, 1937

Fotol: Vastuvõtt Ülemiste lennujaamas. Vasakult: Eesti saadik Londonis A. Schmidt, Inglise charge d´affaires Tallinnas W.H. Gallienne, lord Plymouthi sekretär, lord Plymouth, välisministri asetäitja majandusminister K. Selter. (allikas: Eesti Filmiarhiiv)