-9.3 ℃

ICAO võttis Eesti uueks liikmeks

»lennujaam

Eesti sai Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 166-ndaks liikmeks.