Eesti sai Euroopa lennundusühenduse liikmeks

»lennujaam

Eesti sai Euroopa Tsiviillennunduse konverentsi (ECAC) 33-ndaks liikmeks.

Ajalugu