16.0 ℃

Toll ja käibemaksutagastus

Tallinna Lennujaamas teostab tolliprotseduure Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliameti ametnike pädevusse kuulub reisijate kontroll ja järelevalve keelatud kaupade maale toomise üle. Samuti kinnitavad tolliametnikud käibemaksu tagastuse saamiseks ostetud kaupade müügikviitungi.

Tolliprotseduurid

Tallinna Lennujaamas teostab tolliprotseduure Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliameti ametnike pädevusse kuulub reisijate kontroll ja järelevalve keelatud kaupade maale toomise üle. Teostatakse pistelist kontrolli keelatud ainete ja kaupade leidmiseks.

Tollieeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikides liikuvatele reisijatele ja nendele reisijatele, kes saabuvad liikmesriikidesse väljastpoolt Euroopa Liitu, on erinevad. Lisainfot piirangute kohta saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Eesti Maksu- ja Tolliamet soovitab enne välisriigist koju naasmist kontrollida eri kaupade suhtes kehtivaid koguselisi piiranguid. Samuti on soovitatav enne välismaale reisimist tutvuda välisriigi reeglitega, sest eri riikides võivad maale viidavad kogused erineda.

Käibemaksutagastus – see on imelihtne

Reisijal, kelle elukoht on väljaspool Euroopa Liitu, on õigus tagasi saada ostusummas sisalduv käibemaks juhul, kui ostetud kaubad võetakse Euroopa Liidust lahkudes endaga kaasa. Tagastatavast lõppsummast arvestatakse maha teenustasu.

Tallinna Lennujaama kaudu Euroopa Liidust lahkudes saab käibemaksu tagasi nii:

1. Käibemaksutagastusega müügikviitung

Tasudes kaupluses ostude eest, küsi müüjalt kviitung.

2. Tolli kinnitus

Ostetud kaubad tuleb Euroopa Liidust välja viia kasutamata kujul.

A) Kui paigutad ostetud kauba registreeritud pagasisse: pöördu enne lennule registreerimist kaupade kontrolliks tollipunkti (asub saabuvate reisijate ukse kõrval). Näita tolliametnikule ette oma ostud, pass ja kviitung(id) ning ametnik kinnitab kaupade ekspordi kviitungil.

B) Kui võtad ostetud kauba kaasa käsipagasis: pärast lennule registreerimist ja julgestuskontrolli läbimist võta kaupade kontrolli läbiviimiseks ühendust tolliametnikega, kasutades selleks ettenähtud sisetelefoni, mis asub 4. ja 6. värava vahelisel alal. Näita tolliametnikule ette oma ostud, pass ja kviitung(id) ning ametnik kinnitab kaupade ekspordi kviitungil.

3. Raha kätte

Käibemaksutagastusi makstakse välja pärast julgestuskontrolli 3. väravas asuvas valuutavahetuspunktis CHANGE IT. Kui esitad teenindajale tollitempliga varustatud käibemaksutagastusega müügi kviitungi(d) koos oma passiga, kantakse tagastatav summa Sinu krediitkaardile või makstakse välja sularahas. Täielik nimekiri kõikidest tagastuspunktidest.