13.3 ℃

Registreeritud pagasi reeglid

Reisile minnes soovitame üle vaadata ka need esemed, mida soovite pakkida registreeritud pagasisse. Õhusõidukisse on keelatud võtta esemeid, mis võivad ohustada õhusõidukit, reisijaid või meeskonnaliikmeid.

Registreeritud ehk nn äraantavas pagasis on keelatud vedada lõhke- ja süüteaineid ning lõhke- ja süüteseadeldisi, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • laskemoon*
 • sütikud
 • detonaatorid ja süütenöörid
 • miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon
 • ilutulestik ja muu pürotehnika (näiteks säraküünlad)
 • suitsupadrunid ja suitsupommid
 • dünamiit, must püssirohi ja plastilised lõhkeained

*Erandina võib reisija registreeritud pagasis vedada tsiviilkäibes lubatud tulirelvade laskemoona tingimusel, et:
a) laskemoona vedu toimub Lennundusseaduses ja Relvaseaduses sätestatud korrale
b) laskemoona sissetoimetamine sihtkohariiki on lubatud
c) laskemoona vedu toimub vastavalt lennuettevõtja reeglitele

Pagasit ette valmistama hakates soovitame üle vaadata ka ohtlike ainete nimekirja ja vajadusel küsida nõu oma lennuettevõtjalt. Näiteks ei ole registreeritud pagasis lubatud vedada:

 • akupankasid
 • tulemasinaid
 • e-sigarette
 • Zippo gaasi
 • pipragaasi
 • CO2 balloone

Registreeritud pagasit veetakse õhusõiduki lastiruumis. Enne lennureisile asumist oma kohvreid pakkides soovitame pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 • Paki oma pagas ise!
 • Ära võta edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju võõrastelt, hoolimata siirast soovist kedagi aidata!
 • Tee kindlaks pakitavate asjade sisu ja koostis, veendumaks, et need ei sisalda keelatud esemeid või aineid!
 • Ära jäta oma pagasit järelevalveta!