Reeglid käsipagasile

Enne reisi tuleks alati hoolikalt järele mõelda, mida pakkida käsipagasisse ja mida registreeritud pagasisse. Õhusõiduki salongi on keelatud võtta esemeid, mis võivad ohustada õhusõidukit, reisijaid või meeskonnaliikmeid. Pagas ei tohi sisaldada kergesti süttivaid, tuleohtlikke, plahvatusohtlikke, söövitavaid, mürgiseid ega muul viisil ohtlikke aineid või esemeid.

Tähelepanu!

Julgestustöötajale jääb alati õigus hinnata eseme ohtlikkust ja mitte lubada keelatud esemete loetelus nimetamata esemeid lennuki pardale, kui neid on võimalik kasutada vigastuse tekitamiseks.

Kui kahtled, kas ese on käsipagasis lubatud, siis paiguta see pigem registreeritud pagasisse või võta ühendust lennujaama infoga telefonil (+372) 605 8888 või oma lennufirmaga.

Euroopa Liidus on reeglid käsipagasis keelatud esemete kohta üldiselt ühtlustatud. Üksikasjades võivad need eri lennufirmade ja riikide puhul siiski pisut erineda. Et saada teada, kas teatud ese on sinu lennul lubatud võtta käsipagasisse või mitte, soovitame võtta ühendust oma lennufirmaga.

Piirangud käsipagasis olevatele vedelikele

Lennundusjulgestuses mõeldakse vedelike all:

    1. täiesti vedelaid tooteid (näiteks joogid ja parfüümid)
    2. pastasid, kreeme, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid ja kuivi segusid ning aerosoolmahuteid.

Seega kuuluvad lennureisija jaoks vedelike hulka ka hambapasta, juuksegeel, habemeajamisvaht, supid, siirupid, võileivamäärded ja muud samalaadse konsistentsiga tooted. Vedelikeks liigitatakse kõik toiduained, mis ei ole tahked.
Tallinna lennujaamas on keelatud käsipagasis lennuki salongi kaasa võtta vedelikke, aerosoole ja geele, mis on suuremas kui 100-milliliitrises või samaväärse mahutavusega üksikpakendis. See keeld ei kehti ravimitele ega eridieettoidule.

Käsipagasisse on lubatud võtta:

  • vedelikke, mis on kuni 100-milliliitristes või samaväärse mahutavusega üksikpakendites ning mis on pakendatud läbipaistvasse korduvsuletavasse kuni üheliitrise mahutavusega plastkotti selliselt, et sisu mahub korralikult kotti ja kott on täielikult suletud;
  • ravimeid ja eridieettoitu (sealhulgas imikutoit). Et need vaadatakse läbi, soovitame pakkida vedelal kujul ravimid ja eridieettoidu nii, et neid oleks lihtne julgestustöötajale esitlemiseks korraga käsipagasist välja võtta.

Keelatud esemed

Allpool esitatud nimekiri on näitlik ja üldistav ega pruugi sisaldada kõiki keelatud esemeid. Seepärast tasub kahtluse korral pakkida ese registreeritud pagasi hulka või võtta ühendust Tallinna Lennujaama infoga telefonil (+372) 605 8888, e-posti teel info[at]tll.aero või oma lennufirmaga.

Tulirelvad ja lendkehasid tulistavad esemed

Käsipagasisse ei ole lubatud paigutada tulirelvi, nende koostisosi (v.a teleskoopsihik), mängupüsse, tulirelvade mulaaže, raketi- või stardipüstoleid, vibusid, ambe, nooli, harpuune, allveepüsse ega ka kadasid.

Uimastusvahendid

Käsipagasis on keelatud seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud uimastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks, sh elektrišokivahendid, vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks ning tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained.

Terava otsa või terava servaga esemed

Käsipagasis on keelatud esemed, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks, sh raiumiseks mõeldud esemed, žiletiterad, noad pikema teraga kui 6 cm, käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist, mõõgad ja saablid jne.

Tööriistad

Käsipagasis ei ole lubatud vedada tööriistu, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sh raudkangid, puurid, trellid, naela- ja needipüssid, tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, saed, leeklambid jne.

Nürid instrumendid

Käsipagasis on keelatud esemed, millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus, sh erinevad kurikad, nuiad ja võitlusspordivarustus.

Lõhke- ja süüteained ning -seadeldised

Käsipagasis on keelatud vedada lõhke- ja süüteaineid ning -seadeldisi, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sh laskemoon, sütikud, miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon, pürotehnika, suitsupommid ja ‑padrunid, lõhkeseadeldiste mulaažid.