Lennueelne julgestuskontroll

Lennueelne julgestuskontroll hõlmab nii reisijate kontrolli kui ka pagasi läbivalgustust vastavalt Euroopa parlamendi  ja nõukogu  määruses (EÜ) nr 300/2008 kehtestatud nõuetele.

Tähelepanu!

Julgestustöötajale jääb alati õigus hinnata eseme ohtlikkust ja mitte lubada keelatud esemete loetelus nimetamata esemeid lennuki pardale, kui neid on võimalik kasutada vigastuse tekitamiseks.

Julgestuskontroll

Alates 30. juunist 2017  viiakse lennueelset julgestuskontrolli läbi terminali lõunapoolses otsas uutes ruumides. Varasema julgestuskontrolliga võrreldes on ruumi pindala kasvanud kaks korda ning kasutusele võeti 5 uut julgestuskontrolli liini, mille pikkuseks on varasema 11 meetri asemel 17-20 meetrit. Nii on reisijatel rohkem ruumi kontrolliks valmistumiseks ning asjade kokkupanekuks peale kontrolli. Tegemist on paralleelliinidega, mis võimaldavad nö. puhtalt kontrolli läbinud pagasil liikuda ühel liinil ning täiendavat kontrolli vajaval pagasil liikuda teisel liinil. See aitab oma pagasi korrektselt pakkinud reisijatel oluliselt aega säästa julgestuskontrolli läbimisel.

Enne lennueelset julgestuskontrolli

Lennueelse julgestuskontrolli kiiremaks ja mugavamaks läbimiseks soovitame julgestuskontrolli järjekorras seistes teha järgnevad ettevalmistused:

  • võta seljast üleriided,
  • aseta taskutes olevad võtmed, telefon, rahakott, peenraha jms käsipagasisse või üleriiete taskusse,
  • võta kotist välja arvuti ja teised elektriseadmed,
  • pane salongi võetavad vedelikud ühte 1-liitrisesse läbipaistvasse kilekotti ja aseta see läbivalgustusseadme konveierlindile.
  • Igal reisijal võib olla üks kuni 1-liitrise mahutavusega plastkott, milles on salongi võetavad vedelikud.

Juhul kui reisijalt või tema käsipagasist avastatakse esemeid/aineid, mille vedamine õhusõiduki pardal on keelatud, on reisijal võimalus paigutada need esemed äraantava pagasi hulka. Seda mõistagi juhul, kui neid esemeid/aineid on üldse lubatud vedada õhusõiduki äraantavas/registreeritud pagasis. Samuti võib reisija anda nimetatud esemed/ained teda saatma tulnud tuttavate kätte. Kui reisija ei nõustu kummagi võimalusega, on tal võimalik panna need esemed/ained reisiterminali 0-korrusel asuvasse hoiukappi.

Lisainfot pagasis keelatud esemete kohta leiate siit.
Lisainfot lennujulgestuse läbivaatuse nõuete kohta saab Lennuameti kodulehelt.

Turvaskanner

Lennart Meri Tallinna Lennujaam kasutab reisijate kontrollimiseks kehaskannerit ProVision2.

Kehaskanner on reisijate läbivaatamise süsteem. See võimaldab avastada keelatuid esemeid, mis erinevad inimese nahast ja mida ta kannab kehal või riiete sees.

Kehaskanneriga on reisija privaatsus täielikult tagatud, sest tema riietust ega keha ekraanile ei kuvata. Selle asemel kuvatakse nukukujuline ja sooneutraalne üldmannekeen. Skanner kasutab reisija läbivaatuseks ohutuid lairiba raadiolaineid, mitte röntgenikiiri. Loe turvaskanneri kohta lähemalt siit.

Julgestuskontrolli teostab G4S Eesti

Lennueelset julgestuskontrolli ja turvateenust osutab Tallinna Lennujaamas alates 2000. aastast maailma juhtiv turvalahenduste pakkuja G4S. Lennundusjulgeoleku tagamisel omab G4S ulatuslikku rahvusvahelist kogemust. Firma teenindada on näiteks Schipholi lennujaam Hollandis, Londoni Heathrow lennujaam, Oslo lennujaam ja Johannesburgi lennujaam Lõuna-Aafrika Vabariigis. G4S on maailma suurim turvakontsern, mis annab 110 riigis tööd enam kui 530 000 inimesele.