7.6 ℃

Iseteeninduslik pagasiloovutus

Tallinna lennujaamas on kõigile reisijatele, kes lendavad AirBalticu või SAS-iga ja kellel on äraantav pagas, avatud pagasi iseteenindusliku loovutuse süsteem.

Iseteeninduslikud pagasiloovutuse punktid asuvad check-in laudades 1-4 ning nende kasutamiseks peab reisijal olema tehtud online check-in. Süsteemi kaudu on pagas võimalik loovutada kuni 24 tundi enne väljalendu ja iseteenindus on avatud ajavahemikus 04:00-21:00.

Iseteeninduslik pagasiloovutus on lihtne!

  • Protsessi alustamiseks skanneeri pardakaart, kinnita reisija nimi, lennunumber, sihtkoht ja fakt, et äraantavas pagasis ei ole ohtlikke aineid.
  • Seejärel kaalub süsteem pagasi ning masin väljastab pagasisildi, mille reisija kleebib vastavalt juhendile pagasi külge.
  • Kui pagasisilt on korralikult paigutatud, tuleb süsteemis tegevus kinnitada ning valmistada pagas transpordiks ette.
  • Lõpetuseks tuleb skanneerida pagasisildil olev triipkood, misjärel käivitub pagasilint ning konveier transpordib pagasi sorteerimisalasse.
  • Reisijale väljastab süsteem kviitungi, mis kinnitab pagasi registreerimist ning mis tuleb alles hoida reisi lõpuni.

Vaata iseteenindusliku pagasiloovutuse protsessi tutvustavat videot siin.