Eestist lahkumine

Selleks, et reis kulgeks mugavalt, vii end kurssi sihtriiki sisenemise nõuete ja seal kehtivate piirangutega Reisi Targalt lehel või Euroopa Liidu  ReOpen portaalis, vajadusel võta detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega.

Lisaks sellele registreeri oma reis Reisi Targalt lehel, et Välisministeerium saaks Sind võimalikest reisipiirangutest teavitada.

Arvesta, et kui peatud enne oma lõppsihtkohta jõudmist mõnes transiitriigi lennujaamas, pead täitma ka transiitriikide nõudeid.

Soovitame lennujaama saabuda 2 tundi enne väljalendu. Kui lennujaamas plaanitakse teha ka antigeeni kiirtest, tuleb selleks lisaaega varuda ning sellevõrra varem lennujaama saabuda. Registreerimislauad avatakse rahvusvahelistel lendudel samuti 2 tundi enne väljalendu ja siseriiklikel lendudel 1 tund enne väljalendu. Võimalusel soovitame lennule registreerida internetis (online check-in) ning tulla registreerimislaudadesse ainult juhul, kui soovite ära anda oma registreeritud pagasit.
Julgestuskontrolli alale saame korraga lubada vaid piiratud arvu reisijaid, mistõttu võib julgestuskontrolli läbimine võtta tavapärasest enam aega.

Eestis vaktsineeritud inimesed saavad reisimiseks vajaliku vaktsineerimise tõendi (nimetatud kui EL digitaalne COVID immuniseerimise tõend) tasuta genereerida riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee. Reisimisel võib tõendi esitada nii nutiseadmes kui ka paberkandjal. Enne reisile suundumist veenduge, et Teie digiloo väljavõte on immuniseerimistõend, mitte immuniseerimise saatekirja vastus. Tõendi tunneb ära sellel oleva suure Euroopa Liidu lipu ja QR-koodi järgi. Immuniseerimise saatekirja vastusega reisida ei saa.

Lisaks digitaalsele immuniseerimise tõendile sobib reisimiseks ka nn kollane immuniseerimispass, mille tervishoiuteenuse osutaja saab välja anda paberkandjal. Välismaal vaktsineeritud reisijad saavad vaktsineerimistõendi üldjuhul kas kohalikust tervishoiussüsteemist või vaktsineerimist teostanud tervishoiuteenuse osutajalt.

Enne reisile minemist veenduge, et Teie vaktsineerimistõendil on välja toodud kõik sihtriigi ja transiitriikide poolt nõutud andmed ning tõend on sobivas keeles.

Kui sihtriik nõuab, et Teie lõplikust vaktsineerimisest oleks möödas 14 päeva, siis saate reisida kahe nädala pärast järgmisel nädalapäeval, millal toimus Teie lõplik vaktsineerimine. Vaktsineerimise päeva ennast loetakse 0. päevaks ehk lugemist tuleb alustada vaktsineerimisele järgnevast päevast.

Näiteks, kui Teie vaktsineerimine toimus teisipäeval, 1. juunil, saate 14-päevase nõude puhul reisile minna kahe nädala pärast kolmapäeval, 16. juunil.

Eestis PCR testi teinud inimesed saavad reisimiseks vajaliku negatiivse koroonaviiruse testi tõendi genereerida riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee (nimetatud kui EL digitaalne COVID testi tõend). Reisimisel võib tõendi esitada nii nutiseadmed kui ka paberkandjal. Enne reisile suundumist veenduge, et Teie digiloo väljavõte on negatiivse testi tõend, mitte testimise saatekirja vastus. Tõendi tunneb ära sellel oleva suure Euroopa Liidu lipu ja QR-koodi järgi. Saatekirja vastuse väljavõttega reisida ei saa.

Enne reisile minemist veenduge, et Teie negatiivse testi tõendil on välja toodud kõik sihtriigi ja transiitriikide poolt nõutud andmed ning tõend on sobivas keeles.

Lennujaama Confido testimispunktis tehtud antigeeni kiirtesti tulemuse kohta väljastatakse kliendi e-mailile alati ka reisimiseks sobilik sertifikaat, mida saab kohe reisimiseks kasutada. Sertifikaadi eest lisatasu maksma ei pea ja see saadetakse kliendile koos testi tulemusega üldjuhul 30 minuti jooksul peale proovi andmist. Palun veenduge enne reisi ja enne testi tegemist, et Teie sihtriik ja läbitavad transiitriigid aktsepteerivad antigeeni kiiresti tulemust.

Alternatiivina patsiendiportaalist genereeritud tõendile sobib üldjuhul reisimiseks ka testimise teenusepakkuja poolt väljastatud sertifikaat, kui teie sihtriik või transiitriigid ei ole öelnud teisiti. Palume Teil enne igat reisi alati üle kontrollida, et Teie sertifikaadil on olemas kogu info, mis on sihtriigi ja transiitriikide poolt nõutud ning sertifikaat on väljastatud sobivas keeles.

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.