Kõik Eestisse saabujad peavad enne reisi algust täitma piiriületaja ankeedi. Ankeeti on võimalik täita kuni kolm päeva enne saabumist siin.

COVID-19 info reisijale

COVID-19 koroonaviiruse leviku ohust tulenevalt on Tallinna Lennujaam rakendanud mitmeid erinevaid meetmeid reisijate ja töötajate tervise kaitseks.

1. Eestisse saabumine
2. Testimine lennujaamas
3. Eestist lahkumine
4. Lennujaama saabumine ja ohutusnõuded lennujaamas viibijatele
5. Lennuliiklus ja lennufirmadega seotud küsimused

Eestisse saabumine

Millised dokumendid peab esitama Eestisse sisenemisel?

Kõik Eestisse saabujad peavad enne reisi algust täitma piiriületaja ankeedi. Ankeeti on võimalik täita Terviseameti iseteeninduse lehel, seda saab teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist.

Täidetud ankeedi peab esitama lähteriigis lennule registreerimisel lennufirma esindajatele ning saabumisel Eestisse Politsei ja Piirivalveameti ametnikele. Teie lennufirma võib keelduda Teie vedamisest juhul kui Teil ei ole lennule registreerimisel eeltäidetud deklaratsiooni ette näidata.

Kes võivad hetkel Eestisse siseneda?

Eestisse võivad siseneda: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. (Vaata nimekirja);
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirja riikide kodanikud;
 • Haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja eelpool nimetamata välisriikide kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama.

Kellel on Eestisse saabudes kohustus oma liikumisvabadust piirata? 

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Riskiriikide nimekiri on leitav Eesti Välisministeeriumi kodulehelt

Saabudes kolmandatest riikidest väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala, mis on toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib liikumisvabaduse piirang siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

Saabudes kolmandatest riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang kõigile saabujatele, kellel on lubatud Eestisse siseneda.

Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 riikide nimekiri on samuti leitav Eesti Välisministeeriumi kodulehelt

ERANDID:

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) isikutele, kes:

 1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Info vajalike tõendite kohta leiad SIIT.

Kas Eestisse saabumiseks peab tegema koroonaviiruse testi? 

Eestisse saabumiseks kehtib kohustuslik testimine kolmandate riikide elanikele, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis õppimise eesmärgil. Kõigile ülejäänud saabujatele on testimine soovitatav, kuid vabatahtlik.

Kolmandate riikide elanikele, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang, lisaks kohustus teha esmane koroonaviiruse PCR test teha viivitamata Eestisse saabumise järel ning kordustest mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt liikumisvabaduse piirangust ei vabasta.

Kas liikumisvabaduse piirangu kestvust on võimalik lühendada?

Kohustuslikku liikumisvabaduse piirangu kestvust on võimalik lühendada koroonaviiruse testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivset testi mitte vähem kui 6-päevase vahega.

Esimene koroonaviiruse PCR test tuleb teha mitte varem kui 72 tundi enne Eestisse saabumist. Inimesed, kes ei ole välisriigis enne reisi algust testi ära teinud, võivad teha esimese testi liikumisvabaduse piirangu lühendamiseks kohe pärast Eestisse saabumist Tallinna lennujaama testimispunktis. Kui Eestisse saabumisel ei ole esimese testi tulemus veel teada või test tehakse alles Tallinna lennujaamas kohapeal, peab selle tulemuse teada saamiseni järgima liikumisvabaduse piirangut.

Esmase negatiivse tulemuse korral tuleb olla piiratud eneseisolatsioonis ehk tööandjaga kokkuleppel tohib küll käia tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte.

Mitte varem, kui 6 päeva pärast esimese testi tegemist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.

Ülaltoodu kehtib nii Euroopa riikidest kui ka väljaspool Euroopat saabujatele. Liikumisvabaduse piirangut saavad kahe negatiivse testiga lühendada ka alaealised.

ERANDID:

Kolmandate riikide elanikel, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, ei ole võimalik testimisega liikumisvabaduse piirangut lühendada. Siiski on nendel saabujatel kohustuslik teha viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning samuti kordustestimine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist.

Testimine lennujaamas

Kas lennujaamas on võimalik teha koroonaviiruse test?

Tallinna lennujaamas on avatud koroonaviiruse testimispunkt Eesti Välisministeeriumi poolt riskiriikideks nimetatud sihtkohtadest saabuvatele lennureisijatele. Saabuvaid reisijaid testitakse PCR meetodil. Testimine on vabatahtlik. Eesti elanikele on testi tegemine tasuta, välismaalastele maksab testimine Tallinna lennujaamas 60€.

Alates 13. veebruarist on kõigile väljuvatele reisijatele avatud Confido meditsiinikeskuse testimispunkt koroonaviiruse antigeeni kiirtesti tegemiseks. Testimispunkt asub Tallinna Lennujaama reisiterminali 0. korrusel, parkimismaja P0 korruse sissepääsu kõrval ja on avatud  E-P 09:00 – 18:00. 

Testimisele tuleb end registreerida Confido Meditsiinikeskuse kodulehel digitaalse broneerimissüsteemi kaudu. Testimine maksab eelneva broneeringuga reisijatele 49€. Alates 16. aprillist maksab test koos tõendiga ilma broneeringuta reisijatele 65€. 

Nii saabuvate kui ka väljuvate reisijate testimise võimalust pakub Tallinna lennujaamas Confido Meditsiinikeskus.

Millal on lennujaama testimispunktid avatud?

Saabuvate reisijate Confido Meditsiinikeskuse testimispunkt on avatud vastavalt lennugraafikule iga päev alates esimesest saabuvast lennust kuni viimase saabunud lennuni. Testimine toimub järjekorranumbri alusel, eelbroneerimise võimalust testimispunktis ei ole.

Kiir-antigeeni testi on võimalik teha E-P 09:00-18:00. 

Testimisele tuleb end registreerida Confido Meditsiinikeskuse kodulehel digitaalse broneerimissüsteemi kaudu.

Kas Tallinna lennujaamas saavad end testida ka maismaad pidi Eestisse saabujad?

Maismaad pidi saabujad Tallinna lennujaamas testida ei saa, vaid peavad reisijärgsele tasuta testimisele broneerima aja läbi avaliku testimise kõnekeskuse telefonil +372 678 0000 (E-R kell 9-17).

Kas saan lennujaama testima tulla ka oma saabumise järgsel päeval?

Kui te loobute võimalusest teha vahetult pärast Eestisse saabumist koroonaviiruse test lennujaamas, ei ole teil võimalik hiljem uuesti lennujaama testimiseks naasta.
Kui te ei teinud lennujaamas vahetult pärast saabumist koroonaviiruse testi, on teil võimalik broneerida aeg tasuta testimiseks mõnes muus testimispunktis läbi avaliku testimise kõnekeskuse telefonil +372 678 0000 (E-R kell 9-17). Välismaalased võivad tasulise testi teha endale sobivas meditsiiniasutuses.

Kuidas saab teada lennujaamas tehtud testi tulemuse?

PCR testi negatiivsest tulemustest (saabuvad reisijad) teavitatakse 24-48h jooksul pärast testimist tekstisõnumi teel, positiivse tulemuse osas helistatakse. Tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee.
Kiir-antigeeni test tulemus selgub ca 15 minuti jooksul pärast testi tegemist, misjärel väljastatakse mõne minuti jooksul inimese e-mailile sertifikaat testi tulemusega.

Kas lennujaama testimispunktis on võimalik teha ka liikumisvabaduse piirangu lühendamiseks vajalik teine test?

Ei, lennujaamas on võimalik teha vaid esmane koroonaviiruse test vahetult peale Eestisse saabumist.
Eesti elanikud saavad teha teise testi endale sobivas avalikus testimispunktis üle kogu Eesti. Testi tegemiseks tuleb broneerida aeg telefonil 678 0000 (E-R 9-17). Teine test Eesti elanikele tasuta.
Välismaalastele on teine test tasuline ja seda võib teha kõikide teenuseosutajate juures, kes seda võimalust Eestis pakuvad (Confido Meditsiinikeskus, SYNLAB Eesti, Medicum, Qvalitas Arstikeskus jt). Täpsem info ja hinnakiri teenusepakkujate kodulehtedel.

Eestist lahkumine

Kui minu sihtriik nõuab lennule pääsemiseks või riiki sisenemiseks koroonaviiruse testi sertifikaati, siis kust on võimalik see saada?

Enamike Eestis tehtud koroonaviiruse testi kohta saab reisimiseks sobiliku sertifikaadi iga reisija ise tasuta genereerida testi.me keskkonnas. Antud sertifikaat genereeritakse automaatselt kolmes keeles – eesti, vene ja inglise ning sobib reisidokumendina kasutamiseks nii Eestis kui ka välismaal. Siiski palume Teil enne igat reisi alati üle kontrollida, et sertifikaadil on olemas kogu info, mis on sihtriigi ja transiitriikide poolt nõutud. Tasulise koroonatesti teinud reisijad võivad testi sertifikaadi saada ka otse oma teenusepakkujalt, palume teenuse tingimused täpsustada koroonaproovi võtnud meditsiinikeskusega.

Kas reisimiseks sobib ka patsiendiportaali digilugu.ee väljavõte koroonatesti tulemusest?

Eesti riigi ametliku patsiendiportaali Digilugu.ee portaali väljavõtet koroonatesti tulemuse kohta lennufirmad reisimiseks ei aktsepteeri, sest väljavõte ei ole täies ulatuses ingliskeelne, samuti ei ole väljavõttel täpsustatud testimise tüüp (PCR, antigeen jne). Reisimiseks sobiliku sertifikaadi saab enamike Eestis tehtud koroonaviiruse testi tulemuste põhjal tasuta genereerida testi.me keskkonnas.

Kas lennujaama koroonaviiruse antigeeni kiirtestimispunktis tehtud testi tulemusega saab kaasa reisimiseks sobiliku sertifikaadi?

Lennujaama Confido testimispunktis tehtud antigeeni kiirtesti tulemuse kohta väljastatakse kliendi e-mailile alati ka reisimiseks sobilik sertifikaat, mida saab kohe reisimiseks kasutada. Sertifikaadi eest lisatasu maksma ei pea ja see saadetakse kliendile koos testi tulemusega üldjuhul 30 minuti jooksul peale proovi andmist. Palun veenduge enne reisi ja enne testi tegemist, et Teie sihtriik ja läbitavad transiitriigid aktsepteerivad antigeeni kiiresti tulemust.

Lennujaama saabumine ja ohutusnõuded lennujaamas viibijatele

Kas Tallinna Lennujaama sisenemiseks ja seal viibimiseks on kehtestatud erinõudeid?

Lennujaama väljuvate lendude ala on piiratud. Palume lennujaama tulla vaid inimestel, kes on lennule minemas või lennult tulemas. Lennujaamas kehtib 2+2 reegel – palume reisijatel hoida üksteisest 2-meetrist distantsi ja liikuda maksimaalselt kahekaupa. Desinfitseerimisvahendid on kättesaadavad üle kogu terminali.
Maski kandmine on lennujaamas kohustuslik, kuna tegemist on avaliku siseruumiga, kus tuleb Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt kanda maski või katta nina ja suu.

Milliseid ettevaatusabinõusid rakendatakse terminalis viiruse leviku tõkestamiseks?

Reisiterminali puhastatakse varasemast sagedamini ning tihedalt kasutatavad pinnad nagu teeninduslauad, julgestusliini kastid, pagasikärude käepidemed, lastekärud, ratastoolid, liftipinnad ja tualettruumide pinnad kaetakse nanotehnoloogial põhineva katalüütilise kattega. Katalüütiline kate desinfitseerib pindu järjepidevalt, kasutades selleks ruumis leiduvat valgust. See tagab hügieenilised pinnad ka koristusaegade vahele jääval ajal. Kate hävitab pindadelt mikroobid, mis on kõige levinumad patogeenid. Kate on ohutu inimestele ja keskkonnale.
Pehmetele istmetele ja vaipkatetele teeme staatilist desinfitseerimist, mis on tavapärasest kiirem ja tõhusam, kuna elektrostaatiliselt laetud osakesed on peenemad ja desinfitseeriv aine levib paremini ka varjatud kohtadesse.
Julgestusala ventilatsioonisüsteemi paigaldati UV valgusel põhinevad õhupuhastusseadmed, mis steriliseerivad ja puhastavad õhku mikroorganismidest (nagu viirused ja bakterid).
Terminali avatud ja kinnisele alale on reisijate jaoks välja pandud käte desinfitseerimisvahendid. Lennujaama töötajatele on jagatud isikukaitsevahendid ning teave viiruse leviku tõkestamise kohta. Reisijate ja töötajate kaitseks on paljudele teeninduslaudadele paigaldatud kaitseklaasid.
Väljarenditavatesse koosolekuruumidesse paigaldati täiendavalt portatiivsed õhupuhastusseadmed.

Kui palju varem peab saabuma lennujaama?

Soovitame lennujaama saabuda kindlasti 2 tundi enne väljalendu. Kui lennujaamas plaanitakse teha ka antigeeni kiirtest, tuleb selleks lisaaega varuda ning sellevõrra varem lennujaama saabuda. Registreerimislauad avatakse rahvusvahelistel lendudel samuti 2 tundi enne väljalendu ja siseriiklikel lendudel 1 tund enne väljalendu. Võimalusel soovitame lennule registreerida internetis (online check-in) ning tulla registreerimislaudadesse ainult juhul, kui soovite ära anda oma registreeritud pagasit.
Kuna julgestuskontrolli alale saame korraga lubada vaid piiratud arvu reisijaid, võib julgestuskontrolli läbimine võtta tavapärasest enam aega. Seega palume kindlasti varuda 2 tundi lennule minekuks ja saabuda aegsasti lennujaama.

Kas ma võin lennujaama tulla, et inimesi reisile saata või neile järele tulla?

Reisiterminali ala on piiratud ja soovime, et reisijatel ja töötajatel oleks võimalik hoida 2 m distantsi ning vältida üleliigset kontakti. Sellest tulenevalt palume kõigil reisijaid saatma- või vastutulnud inimestel hüvasti jätta ja tervitada väljaspool reisiterminali ning reisiterminali mitte siseneda. Reisiterminali siseneda on lubatud ainult reisile suunduvatel inimestel.

Kas maski kandmine lennujaamas on kohustuslik?

Reisiterminalis on maski kandmine kohustuslik ning samuti palume järgida 2+2 reeglit. Samuti on mitmed lennufirmad teatanud, et nende pardal on maski kandmine kohustuslik. Vajadusel saab isikukaitsevahendeid osta ka reisiterminalis asuvatest kauplustest.
Maski kandmine vähendab viiruse levikut, kui seda kanda sellistes siseruumides, kus on koos hulk inimesi. Maski kandmine vähendab võimalust, et sotsiaalsete kontaktide, köhimise ja aevastamise kaudu jõuavad nakkuse piisad teiste inimesteni. Samuti võib maskist olla tervele inimesele abi, kui mõni viirusekandja tema suunas köhib või aevastab. Maski kandmine aitab viiruse eest hoiduda ainult siis, kui järgitakse ka teisi hügieenireegleid ja välditakse lähikontakte.

Kas lennujaamas viiakse läbi kraadimisi või tervisekontrolle?

Tallinna lennujaamas reisijate kehatemperatuuri ei mõõdeta, samuti ei toimu tervisekontrolle. Siiski rõhutame, et haigussümptomitega või haigena ei tohi tulla lennujaama, kuna nii sead ohtu lennujaama töötajate ja kaasreisijate tervise.

Kas ma saan lennujaamast isikukaitsevahendeid osta?

Jah, nii avatud kui ka kinnisel alal olevatest kauplustest on võimalik osta isikukaitsevahendeid.

Kust leian desinfitseerimisvahendid?

Terminali avatud ja kinnisel alal on reisijate jaoks paigaldatud täiendaval hulgal desinfitseerimisvahendid ja -jaamu. Lisaks sellele on desinfitseerimisvahendid olemas kõigis terminali kauplustes ja söögikohtades. Käte desinfitseerimine on jätkuvalt ka teadlaste ja terviseametnike meelest üks tõhusamaid meetmeid viiruse leviku takistamiseks.
Lisaks sellele on pagasikärude juures desinfitseerivad salvrätid, millega on võimalik käru käepide enne kasutamist puhtaks teha.

Kas on muudatusi check-in’i protseduurides?

Palume võimalusel kõigil reisijatel registreerida lennule veebi vahendusel ehk teha online check-in. Seda saab teha oma lennufirma kodulehel. Juhul, kui see pole võimalik või on vajalik pagasi äraandmine, siis palume varuda piisavalt aega ning jälgida 2+2 reegli täitmist check-in alal ja järjekordades.
Reisijate ja töötajate kaitseks on check-in laudadele paigaldatud kaitseklaasid. Lisaks sellele on töötajatel kohustuslik kanda kindaid ja kaitsemaski või teha tööd kaitseklaasi tagant.

Kuidas on korraldatud julgestuskontrolli läbimine?

Nagu igal pool mujal, kehtib ka julgestuskontrollis 2+2 reegel. Selleks lubatakse julgestusalale korraga piiratud arv reisijaid, mistõttu võib seal minna tavapärasest veidi rohkem aega. Saabu kindlasti lennujaama 2 tundi enne lennu väljumist.
Reisijate ja töötajate kaitseks kannavad julgestustöötajad isikukaitsevahendeid.

Kas lennujaama kauplused ja toidukohad on avatud?

Avatud on lennujaama territooriumil olevad kohvikud ja kauplused, välja arvatud Klick, Subway ja Tallinn Duty Free. Süüa on võimalik nii avatud kui ka kinnisel territooriumil. Kõigis kauplustes on müügil isikukaitsevahendid ning kauplustes ja söögikohtades on olemas ka käte desinfitseerimiseks vajalikud vahendid.

Kas VIP ja Business Lounge on avatud?

VIP-teenused ja Business Lounge on reisijatele avatud.

Kuidas on tõkestatud viiruse levik lennuki pardal?

Lennufirmadel on viiruse leviku tõkestamiseks erinevad reeglid. Enamus lennufirmasid on kehtestanud lennuki pardal maski kandmise kohustuse. Enne reisi algust uuri täpsemaid juhiseid oma lennufirma kodulehelt. Lennufirmade loetelu leiad siit: https://www.tallinn-airport.ee/lennuinfo/lennufirmad/

Kuhu ma saan veel pöörduda seoses küsimustega koroonaviiruse kohta?

Kõige värskem ja põhjalikum info on koondatud Vabariigi Valitsuse poolt loodud kodulehele kriis.ee, kus leidub kasulikku infot nii viiruse kui ka Eestis kehtivate piirangute kohta.
Tervist puudutavate küsimuste korral helistage perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).
Kriisiinfotelefonilt 1247 saad käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta). Samuti leiab lisainformatsiooni ka Terviseameti kodulehelt.

Lennuliiklus ja lennufirmadega seotud küsimused

Millal taastub tavapärane lennuliiklus?

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti enam lennupiirangud ning see annab lennufirmadele võimaluse taasavada seni kinni olnud liinid. Meie eesmärk on eestlaste lemmikliinid võimalikult kiiresti taastada ning pakkuda nõudlusele vastavat lennuplaani, seda nii aegade kui ka sihtkohtade mõistes.

Millised on minu õigused, kui minu lend on tühistatud?

Kui Teie lend on tühistatud, peab lennufirma pakkuma alternatiivset lennuaega või tagastama makstud piletiraha. Palun võtke oma lennufirma või reisikorraldajaga ühendust, et neile enda edasistest soovidest teada anda. Tallinna lennujaamas kohapeal pileteid ümber vormistada ei saa, mistõttu palume lennujaama sel põhjusel mitte tulla. Lennufirmade kontaktid leiad Tallinna lennujaama kodulehelt. Kui teid ähvardab mõnda riiki kinnijäämine, soovitame ühendust võtta ka Välisministeeriumiga, kes aitab vajadusel korraldada kojusaamise.

Mul on ostetud lennupilet kindlale kuupäevale, kust ma saan teada, kas minu lend toimub või mitte?

Soovitame lendude toimumise või ärajäämise osas ühendust võtta otse oma lennufirmaga. Samuti tasub jälgida lennujaama kodulehel olevat reaalaja lennuplaani.

Soovin oma planeeritud lennu aega muuta või tühistada, kuhu peaksin pöörduma?

Palun võtke ühendust otse oma lennufirma või reisikorraldajaga. Võimaluse korral proovige lennupiletite muudatused ära teha lennufirmade e-keskkonnas, sest kõnekeskuste ootejärjekorrad on hetkel väga pikad. Tallinna lennujaamas kohapeal pileteid ümber vormistada ei saa, mistõttu palume lennujaama sel põhjusel mitte tulla.

Reisimisel tasub kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

 • Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakkuskordaja infot  välisministeeriumi kodulehelt;
 • Vii end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis – info saamiseks tutvu riigi infoga Reisi Targalt lehel, Euroopa Liidu  ReOpen portaalis  ja võta vajadusel detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega;
 • Registreeri oma reis välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, et Välisministeerium saaks Sind võimalikest reisipiirangutest teavitada;
 • Järgi  Terviseameti soovitusi  turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist – haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga;
 • Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral);
 • Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega;
 • Reisilt saabudes täida piiriületaja deklaratisoon elektrooniliselt. Ankeeti saavad täita nii Eesti isikukoodiga inimesed kui riiki saabuvad välismaalased ning seda saab hakata täitma 24 tundi enne Eestisse saabumist
 • Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, jälgi oma tervist ning võta viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga;
 • Alates 1. septembrist on kõigil lennujaama kaudu riiki saabujatel võimalik teha lennujaamas esmane koroonatest (eesti kodanikele on see tasuta, välismaalastel on võimalik teha test tasu eest).

×

Et paigaldada Lennujaama äpp enda seadmesse vajuta ja siis "Add to Home Screen"