14.0 ℃

Kvaliteet

ASi Tallinna Lennujaam kvaliteedijuhtimise eesmärk on tagada süsteemse ja protsessikeskse lähenemisviisi kaudu osutatavate teenuste kvaliteet.

Tallinna lennujaamas tähendab kvaliteet vastavust meie klientide ja koostööpartneritega kokkulepitud standarditele ja nõuetele, ohutu keskkonna tagamist töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele ning meetmete rakendamist keskkonna kaitseks. Juhtimissüsteemi loomisel on võetud aluseks rahvusvaheliste standardite EN-ISO 9001:2015 ja EN-ISO 14001:2015 nõuded, samuti lähtutakse ICAO (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 216/2008 ja Komisjoni määrusest nr 139/2014.

Alates 2005. aastast kuuluvad ASi Tallinna Lennujaam koosseisu regionaalsed lennujaamad. Juhtimissüsteemid on regionaalsetes lennujaamades sertifitseeritud alates aastast 2012.

ISO9001+ISO14001 sertifikaadi logo

Ettevõttele on väljastatud sertifikaadid:

AS-i Tallinna Lennujaam kvaliteedipoliitika

  • Loome töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele ohutu keskkonna ning rakendame selle saavutamiseks ohutusjuhtimissüsteemi, mis tagab kõigi osapoolte teadlikkuse selle nõuetest ning aktiivse osaluse riskide ohjamisel;
  • tagame lennuohutuse ja lennundusjulgestuse vastavuse riiklikele ning rahvusvahelistele nõuetele;
  • hoiame lennuväljade hoolduse ja käitamise taseme vastavuses rahvusvaheliste ja riiklike regulatsioonidega ning klientidega vastastikku kokkulepitud nõuetega;
  • tähtsustame koostööpartnerite rolli kvaliteetse teenuse osutamisel – tagame teenuse nõuetele vastavuse lepinguliste suhete loomise ja lepingute täitmise kontrolli kaudu;
  • koolitame töötajaid vastutustundlikult tegutsema, et saavutada püstitatud eesmärgid. Koolitame ja arendame oma töötajaid regulaarselt;
  • teostame juhtimissüsteemi perioodilisi ülevaatusi ja täiustame seda pidevalt, et saavutada püstitatud eesmärgid;
  • toetame ettevõtte missiooni ja väärtuseesmärkide saavutamist;
  • teeme huvipooltele kättesaadavaks organisatsiooni aastaaruanded;
  • meie asjaajamine on läbipaistev ja eetiline.

Sotsiaalne vastutus

ASi Tallinna Lennujaam on tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga ning kuldtaseme kvaliteedimärgisega.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Oleme ühinenud ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi lubadusega parema homse nimel.

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.