Keskkond

Säästev ja vastutustundlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on väärtus, mida hindavad kõik Tallinna lennujaama töötajad. Lennundus on valdkond, mis paratamatult mõjutab olulisel määral keskkonnaseisundit ja -ohutust. Seetõttu peame pingutama, et leevendada oma ettevõtte negatiivset mõju ja koormust keskkonnale ning olla oma tegevustes võimalikult säästlikud.

Meie eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning vähendades õhuemissioone.

ISO9001+ISO14001 sertifikaadi logo
Ettevõttele on väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise sertifikaadid:

AS Tallinna Lennujaam liitus Airport Carbon Accreditation programmiga ning pälvis esimese taseme rahvusvahelise süsiniku akrediteerimise sertifikaadi, mis on kinnitus sellest, et lennujaam on võtnud eesmärgiks liikuda kliimaneutraalse majandamise suunas.

ASi Tallinna Lennujaam keskkonnapoliitika

  • Korraldame oma igapäevase tegevuse viisil, mis võimaldab järgida keskkonna jätkuva säästmise põhimõtteid ning kasutame tehnoloogilisi protsesse, mehhanisme ja materjale, mis ei avalda kahjulikku mõju keskkonnale või hoiavad seda kindlates piirides.
  • Hindame pidevalt oma tegevustest tulenevaid mõjusid ja riske keskkonnale ning arvestame nendega ettevõtte igapäevatöös.
  • Hoiame oma tegevusega kaasnevad keskkonda mõjutavad olulised aspektid pideva kontrolli all ja kohustume vältima ning ära hoidma keskkonna saastamist.
  • Kaitseme töötajate, klientide ja kogukonna liikmete tervist ja ohutust.
  • Suhtleme avatult ja usaldusväärselt kõigi huvipooltega.
  • Jälgime ja arvutame CO2 ning teiste õhuemissioonide õhku paiskamist ning leiame viise, kuidas vähendada kliimamuutusi põhjustavate emissioonide vabanemist  Tallinna lennujaamas.
  • Täiustame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.
  • Seame endale iga kolme aasta järel uued keskkonnaeesmärgid ning kontrollime nende täitmist igal aastal.

Sotsiaalne vastutus

ASi Tallinna Lennujaam on tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga ning kuldtaseme kvaliteedimärgisega.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Oleme ühinenud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi  lubadusega parema homse nimel ja Kestliku Arengu Koalitsiooni hea tahte memorandumiga.

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.