12.7 ℃

Schengeni eelootealad

Valmis 2022. aastal sügisel.

2021. aasta juunis sõlmis AS Tallinna Lennujaam lepingu Schengeni eelootealade laiendamise ehitustöödeks, mis peaksid lõppema 2022. aasta mais. Tööde käigus ehitatakse reisiterminali 0-korrusel asunud garaažide asemele uued eelootealad. Schengeni eelootealade laiendus on oluliseks osaks lennujaama läbilaskevõime suurendamisel ning efektiivsuse tagamisel. Lisaks sellele võimaldavad uued eelootealad reisijaid terminalis tõhusamalt hajutada.

Laiendustööde käigus ehitatakse ümber ca 1500 m² ulatuses 0-korruse pinda, kuhu on planeeritud neli uut eelooteala, tualetid ja tehnoruumid. Uued eelootealad on projekteeritud teenindama korraga kuni 400 reisijat ning kütte-, ventilatsiooni-, jahutus- ja valgustussüsteeme juhib hoone automaatika. Ventilatsiooni õhuvõtule paigaldatakse süsinikfiltrid ning sissepuhkekanalid varustatakse täiendavaks õhu steriliseerimiseks ja lõhnade elimineerimiseks UV-katalüsaatoritega.

Ehitustööde projekteerija on AS Infragate Eesti, ehitaja AS Megaron-E ja omanikujärelevale teostab Sweco EST OÜ.

 

Loe uute alade kohta pikemalt siin.