11.9 ℃

Maapealse teeninduse elektrifitseerimine – etAIR

Projekti nimi ja number: 
Electricity supply infrastructure development for the transition to environmentally sustainable ground operations at Tallinn airport.
21-EE-TG-etAIR,  ID 101119113

Projekti akronüüm:
 etAIR

Valmib 2025. aastal

Keskkonnasõbralike ja jätkusuutlike tehnikate kasutuselevõtt ning neid toetava taristu arendamine on osa lennujaama süsinikuneutraalsuse saavutamise kavast. Elektrifitseerimiseks vajaliku taristu arendamist toetab Euroopa Liidu Connecting Europe Facility (CEF) programm.

Projekti raames renoveeritakse Tallinna lennujaama peaalajaam, paigaldatakse 20 laadimispunkti maapealseks teenindamiseks mõeldud elektriliste sõidukite ja masinate laadimiseks, rajatakse 600 kWh võimsusega päikesepark ja soetatakse 16 õhusõiduki maapealse toite agregaati (GPU). Kasutusele võetakse kolme tüüpi GPU-sid: seitse mobiilset patarei jõul töötavat agregaati, seitse sildade külge kinnitatavat agregaati ja kaks statsionaarset maapinnale kinnitatavat agregaati.

Projekt aitab vähendada Tallinna lennujaama CO2 heidet ja luua valmisoleku maapealseks teeninduseks kasutatavate sõidukite ja seadmete asendamiseks elektriliste ja akutoitel töötavate lahenduste vastu.

Projektiga alustatakse 02. augustil 2023 ning tööde peaksid lõppema 2025. aasta lõpuks.

Projekti kogumaksumuseks on 3,44 mln eurot, millest 30% katab CEF toetus.