12.3 ℃

Ehitustegevus – TAMILA

Projekti nimi ja number:
Addressing the strategic military mobility capability gaps at Tallinn Airport – development of dual-use fuel storage infrastructure and aprons.
22-EE-TM-TAMILA, ID 101112845

Projekti akronüüm:
TAMILA

Rahastamise lepingu osapooled:
CINEA (European Climate Infrasructure and Environment Executive Agency,
AS Tallinna Lennujaam,
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Valmib 2025. aastal

Tallinna lennujaama taristu kahese kasutuse võimekuse suurendamine

Tallinna lennujaama eesmärk on suurendada oma võimekust võtta vastu ja teenindada lennukeid, mis vajavad korraga suurt hulka kütust.

2022. aastal esitas lennujaam Euroopa Liidu Connecting Europe Facility (CEF) programmi taotluse projektile, mille eesmärk on laiendame muuhulgas ka E-klassi lennukite parkimise võimekust K-perroonil ning laiendatakse kütuse hoiustamise taristut. Tegemist on muuhulgas projektiga, mis tagab tsiviil-militaarkoostöö võimekuse kasvu.

Ka täna on Tallinna lennujaama taristu sobilik erinevate militaarlendude teenindamiseks aga TAMILA projekti eesmärk on ennekõike teenindusvõimekuse suurendamine. Projekti esimeses etapis rajatakse K-perroonile neli täiendavat E-klassi õhusõidukite teenindus- ja seisuplatsi ning suurendatakse JET A1 kütusevaru, luues juurde täiendava 4 000 m³ lennukikütuse hoiustamise taristu.

Projekti rahastamise leping sõlmiti 22. juunil 2023 ja uuendatud tsentraliseeritud reaktiivkütuste depoo ja laiendatud K-perroon peaks valmima 2025. aasta lõpus.

CEF projekti kogumaksumuseks on 14,2 mln eurot, millest 50% katab CEF toetus.