13.8 ℃

Transpordiamet

Transpordiamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev asutus, mis juhib ja teostab tsiviillennunduse riiklikku järelevalvet.