-2.3 ℃

Liiniarendus

Tallinna Lennujaam soovib pidada võimalikult mitmekesist liinivõrku, mis vastaks reisijate vajadustele ning võimaldaks sihtpunkti jõudmist võimalikult väikese ajakuluga.

Kuigi liinide avamise otsused teevad lennufirmad, panustame omalt poolt liiniarendusse ja lennufirmade toetamisse. Teeme aktiivset müügi- ja koostööd nii Tallinnasse juba lendavate lennufirmade kui ka võimalike uutega. Koostöö tähendab peamiselt kohaliku lennundusturu, võimalike uute liinide ja sihtkohtade tutvustamist ning üksikasjalikke liiniprognoose. Pakume lennufirmadele igakülgset abi nii seoses igapäevase lennutegevusega kui ka liinitoetusprogrammide ja mitmekülgsete turundustegevuste abil, et toetada lennufirmat oma sihtkoha tutvustamisel.

Peaaegu pooled meie reisijatest jõuavad oma sihtkohta vähemalt ühe vahepeatusega, mistõttu on meie soovide nimekirjas veel päris palju liine, kuhu lennufirmat otsime. Kindlasti ei piirdu meie töö ainult siin loetletud liinidega. Soovime lennusagedust suurendada ka juba toimivatel liinidel, kus on meie hinnangul veel kasvuruumi. 

Lisaks Tallinna Lennujaamale tegeleme ka Eesti regionaalsete lennujaamade liiniarendusega. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Tallinna lennundusturunduse osakonna poole.

Tallinna Lennujaama kasutustingimused alates 01.01.2023

Tallinna lennujaamatasud aastal 2023

Uus info 22. detsember 2022 seisuga: Tallinna Lennujaam annab teada, et lennujaamatasud ei muutu alates 01.01.2023. Struktuur ja tariifid jäävad samaks kuni edasise teatamiseni.

2023. aasta lennujaamatasude konsultatsioon algas 27. mail 2022, kui AS Tallinna Lennujaam saatis lennujaama kasutajatele esialgse lennujaamatasude muutmise ettepaneku. Tasude koosolek toimus MS Teamsi vahendusel 8. juunil 2022, millel osalesid üheteistkümne kasutaja esindajad. Kohtumise vältel esitati ASile Tallinna Lennujaam küsimusi, tehti kommentaare ja paluti lisaselgitusi. Lennujaam saatis koosoleku käigus tekkinud küsimustele vastused 22. juunil. AS Tallinna Lennujaam palus tasude muutmise ettepanekule kirjalikku tagasisidet 28. juuniks ja sai vastused kahelt lennujaama kasutajalt.

Lennujaama juhatus tegi 05. juulil otsuse uute tasude kehtestamiseks. Otsus muuta lennujaamatasude määrasid saadeti lennujaama kasutajatele 19. juulil meili teel.
Uued tasumäärad kehtivad alates 1. jaanuarist 2023 ja uuendatud tingimused avaldatakse enne seda kuupäeva Tallinna Lennujaama kodulehel.

  • Reisijatasu on 10,50 eurot iga väljuva reisija kohta. 
  • Maandumistasu on 7,50 eurot tonni/MLSM kohta. 
  • Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisija tasu on 0,30 eurot iga väljuva reisija kohta.
  • Rahvusvahelistele ja riigisisestele lendudele hakkavad kehtima samad tasumäärad.
  • Parkimistasud ei muutu.