16.0 ℃

Liiniarendus

Tallinna Lennujaam soovib pidada võimalikult mitmekesist liinivõrku, mis vastaks reisijate vajadustele ning võimaldaks sihtpunkti jõudmist võimalikult väikese ajakuluga.

Kuigi liinide avamise otsused teevad lennufirmad, panustame omalt poolt liiniarendusse ja lennufirmade toetamisse. Teeme aktiivset müügi- ja koostööd nii Tallinnasse juba lendavate lennufirmade kui ka võimalike uutega. Koostöö tähendab peamiselt kohaliku lennundusturu, võimalike uute liinide ja sihtkohtade tutvustamist ning üksikasjalikke liiniprognoose. Pakume lennufirmadele igakülgset abi nii seoses igapäevase lennutegevusega kui ka liinitoetusprogrammide ja mitmekülgsete turundustegevuste abil, et toetada lennufirmat oma sihtkoha tutvustamisel.

Peaaegu pooled meie reisijatest jõuavad oma sihtkohta vähemalt ühe vahepeatusega, mistõttu on meie soovide nimekirjas veel päris palju liine, kuhu lennufirmat otsime. Kindlasti ei piirdu meie töö ainult siin loetletud liinidega. Soovime lennusagedust suurendada ka juba toimivatel liinidel, kus on meie hinnangul veel kasvuruumi. 

Lisaks Tallinna Lennujaamale tegeleme ka Eesti regionaalsete lennujaamade liiniarendusega. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Tallinna lennundusturunduse osakonna poole.

Tallinna Lennujaama AS Kasutustingimused alates 10.05.2023

Tallinna lennujaamatasud aastal 2023

Alates 10. maist 2023 hakkavad kehtima Tallinna lennujaamas uued lennujaamatasud.

Konkurentsiameti 24.04.2023 otsusega kooskõlas olevad uued tasumäärad hakkavad alates 10. maist 2023 a kehtima järgmiselt:

  • Reisijatasu on 10,50 eurot iga väljuva reisija kohta. 
  • Maandumistasu on 7,50 eurot tonni/MLSM kohta. 
  • Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisija tasu on 0,30 eurot iga väljuva reisija kohta.
  • Rahvusvahelistele ja riigisisestele lendudele hakkavad kehtima samad tasumäärad.
  • Parkimistasud ei muutu.

Info avaldatud 25.04.2023