Ülevaade värbamistest ja konkurssidest

Lennujaamas on sügisel on juba toimunud ja jätkuvalt käimas mitmeid sise- ja avalikke konkursse erinevate ametikohtade täitmiseks. Üks enam tähelepanu tekitanud konkurss lõppes septembri viimasel päeval, mil  oli tähtaeg kandideerimaks Ruhnu lennuvälja operaatori ja töölise ametikohale. Alustame laekunud avalduste läbi vaatamisega ning jätkame konkursi tegevustega.

Eelmisel nädalal alustasime dokumendihalduse spetsialisti ja juhatuse assistendi konkursitega, kandideerimise tähtaeg nendele ametikohtadele on 14. oktoober. Käimas on ka Äriklassi lounge’i teenindaja ja erivajadustega reisijate teenindaja ametikoha konkursid.

GH-s on personali osas omajagu muudatusi ning värbamisi on ohtralt, sest seoses struktuurimuudatusega on selgunud reisijateeninduse ja lennuoperatsiooni tiimijuhid ja vestlused käivad lennuoperatsiooni teenindaja kohtadele ning teenindustoe spetsialisti kohtadele.

Lost&Foundiga liitus kaks inimest, üks suvine praktikant jäi päriseks ja teine tuli lennujaama tööle värbamise tulemusel. Check-in tiimiga liitus 5 inimest, nendest 2 leiti läbi sisekonkursi. Õhusõidukiteenindusega liitub 5 inimest, kuid see protsess on veel pooleli.

Rõõmustav on see, et 15. oktoobril liitub Hasan Steinbergi meeskonnaga veel üks kliendisuhete haldur – Ants Haak, kes on aastaid olnud hea kolleeg lennuoperatsioonide teenindamise osakonnas. Teine rõõmustav uudis on see, et septembri algusest on Teele Laun lennuoperatsioonide teenindamise osakonna juht.

Tervitame kõiki uusi kolleege!