AS Tallinna Lennujaam ja Tallinn Airport GH ning Tallinn Airport GH Tartu maapealse teeninduse osakond läbisid edukalt ISO standarditele vastavuse auditi

25. ja 26. septembril auditeeris Bureau Veritas Tallinna, Pärnu ja Tartu lennujaamades meie juhtimissüsteemi vastavust rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015.

Kogu maailmas peavad ettevõtted äripartnerite ja klientide usalduse võitmiseks ning eduka rahvusvahelise ettevõttena tunnustuse pälvimiseks täitma kvaliteedistandardeid, mida kontrollitakse regulaarsete vastavusauditite käigus. ISO standardeid on maailmas üle 22 000. AS-is Tallinna Lennujaam ja AS-is Tallinn Airport GH oleme taotlenud ja omame kahe rahvusvahelise standardi sertifikaati. ISO 9001 on standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded, ISO 14001 keskkonnajuhtimisele esitatavat nõuded.

Selle aasta audit oli järelevalveaudit ehk pärast sertifikaadi väljastamist hinnatakse üks kord aastas auditi käigus valikuliselt organisatsiooni protsesse. Seekord olid vaatluse all üldjuhtimine ja juhtimissüsteem, sh kvaliteet, keskkond, riskid; sideteenistus, hooldeteenistus, lennundusjulgestus, äriklassi klientide teenindamine, personalijuhtimine, Pärnu lennujaama juhtimine ja tegevused. AS-is Tallinn Airport GH kontrolliti üld- ja keskkonnajuhtimist, siseauditite läbiviimist, reisijateeninduse üksuse saabuvate reisijate teenindamist, perrooniteeninduse üksuse lennuoperatsioonide teenindamist, kliendisuhete osakonna ja Tartu maapealse teeninduse osakonna juhtimist ja tegevusi ning vastavuskohustusi.

Audiitorite hinnang auditipäeva lõpus oli positiivne. AS-is Tallinna Lennujaam leiti kaks mittevastavust, mis on seotud ohtlike kemikaalidega. Kõiges muus oleme s olnud tublid ning meie tegevused vastavad standardite nõuetele.
AS Tallinn Airport GH auditi käigus ei tuvastatud ühtegi mittevastavust.

Järgmisel aastal toimub resertifitseerimine ehk hakkame järgmiseks kolmeks aastaks uuesti kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise sertifikaate taotlema. Väljastatud sertifikaat on tunnistus, mis tõendab ettevõtte pühendumust olla oma äritegevuses professionaalne ja järjekindel.