Juhtimissüsteemi käsiraamatu uuendatud versioon on väljas

AS-is Tallinna Lennujaam on integreeritud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis tähendab, et see hõlmab kõiki meie tegevusi ning sinna on liidetud nii kvaliteedi-, keskkonna-, kui ka ohutusjuhtimissüsteemid.

AS-i Tallinna Lennujaam juhtimissüsteemi olulisem ja kokkuvõtvam dokument on juhtimissüsteemi käsiraamat, mille versioon 13 kehtib alates 29.09.2018.

Käsiraamat annab ülevaate protsessidest ja tegevustest, millel AS-i Tallinna Lennujaam juhtimissüsteem põhineb. Käsiraamat sisaldab:

Ettevõtte tutvustust:
– missioon ja visioon,
– omaniku poolt meile seatud strateegilised eesmärgid,
– AS-i Tallinna Lennujaam sotsiaalse vastutuse põhisuunad

Juhtimissüsteemi kirjeldust:
– ettevõtte juhtimise kirjeldus,
– AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse ja töötajate kohustused ja vastutused,
– Ettevõttes olemasolevad infovahetuse võimalused,
– juhtimissüsteemi dokumentatsiooni kirjeldus ja koostamise nõuded,
– juhtimissüsteemi toimimise mõõtmise, analüüsi ja parendustegevused.

Protsessijuhtimise ja ettevõtte põhiprotsesside kirjeldusi.

Väga oluline osa käsiraamatust on AS-i Tallinna Lennujaam kvaliteedipoliitika.

Juhtimissüsteemi käsiraamatu ajakohasuse ja kättesaadavuse eest vastutab kvaliteedi juhtivspetsialist Silja Mesila ning käsiraamat on kättesaadav kõigile nii DHS-ist, kui ka intranetist ja ekstranetist.