Kärdla lennuvälja remonttööd valmisid kolm päeva enne tähtaega

Kärdla lennuvälja lennurada renoveeriti viimati täpselt 20 aastat tagasi, kui lisaks uuele asfaldikatendile paigaldati ka nõuetekohane aluskiht. Kuigi aastad on lennuraja kasutusintensiivsuselt olnud erinevad, oli siiski rajakasutuse, ilmastiku, talvise rajahoolduse ja maapinnakergete koosmõju tekitanud olukorra, kus lennuraja olukord võis mõjutada ka lennuohutust.

Lisaks lennurajale vajas uuendamist ka rajatuledesüsteem. Nii saigi teoks, et 2018 aasta alguses Roadplan OÜ poolt koostatud projektikohaseid töid hakkas juulikuu lõpupäevil peatöövõtjana tegema YIT Infra Eesti AS. Valgustustööde alltöövõtjaks oli AS Elektritsentrum. Kõikide tööde üleandmise tähtajaks planeeriti 1. oktoober, ent tööde üleandmine toimus 28. septembril ehk 3 päeva enne tähtaega.

Tööde algusosas tuli asfaldikatendit osaliselt freesida või profileerida, sellega kaasnes ulatuslik geodeetiline mõõdistamine. Samaaegselt alustati uute tulevundamentide ehitamise ning kaablikanalite kaevamisega. Oli ilmne, et tööde ajakavas püsimiseks ei ole võimalik lennurada tavapärasel kujul lahti hoida, seetõttu teenindati kogu ehitustööde ajal vaid regulaarlende ja meditsiinilisi esmaabilende. Ajavahemikul 17.-31. august oli lennurada asfalditööde ettevalmistamiseks, katmiseks ning markeerimiseks täiesti suletud.

Asfalditöödeks tõi ehitaja Hiiumaale asfalditehase, mis paigaldati kohalikku kruusakarjääri u 7. km kaugusele lennuväljast. Termokaste vedavate veokitega toodi asfaldisegu lennuväljale ja ja ühe täispikkuses paani (1520 x 5 meetrit) paigaldamiseks kulus meestel ja masinatel 1 tööpäev. Koos perroonide ja ruleerimisteede katmisega kulus aega nädalajagu. Oli õnne ka ilmaga!.

Asfalditööde järgselt rada markeeriti, mõõdeti haardetegurit ning survetaluvust, töödeldud pinnas haljastati täiendavalt. Sellega oli katendi tööosa tehtud ning 1. septembrist said regulaarlennud peale kahenädalast seisakut taas alata.

Rajatulede uuendustööde käigus tõsteti uude asukohta olemasolevad PAPI-tuled, kalibreerimisel muudeti nende nurka. Lähenemistulede jada pikendamisel sai tööde projekteerimisel ja teostamisel määravaks teadmine, et tulede mastirida ei ole võimalik kinnistu väiksuse tõttu ettenähtud pikkuseni pikendada – vajalikuks osutus 250 meetrit lisaks olemasolevale 650 meetrile, mis lahendati süvistulede paigutamisega kuni lennuraja läveni – 7 rida, igas reas 4 tuld.

Ehitustöödega samaaegselt kulges protsess ka NDB lähenemisprotseduuride muutmiseks ning GNSS lähenemisprotseduuride juurutamiseks. Viimase osas on kohalikul kogukonnal ootus, et saaksid leevendust halbadest ilmaoludest tingitud regulaarlendude tühistamised ja hilinemised. Muudetud NDB lähenemiskaardid, maandumiskaart ja lennuvälja kaart jõustusid 1. oktoobril, GNSS rakendumine on planeeritud 31. jaanuarile 2019.

Renoveerimistööd rahastati AS-i Tallinna Lennujaam omavahenditest ning riigiabist. Projektijuhiks oli Raiki Bulak, kelle sõnul oli Allan Mäll ja terve Kärdla lennujaama meeskond kogu protsessi vältel toeks lennujaama parendamisel.