Lindude peletamise uus tase – kaugjuhitavad gaasikahurid

Lindude peletamiseks lennuvälja liiklusalal, on Tartu ja Tallinna lennuväljadel kasutuses Purivox gaasikahurid, mis on efektiivsed ja keskkonnasäästlikud seadmed. Lihtsustamaks Rajameistrite töö lihtsustamiseks ja kahurite operatiivse juhtimise tagamiseks mistahes lennuvälja punktist, on gaasikahuritel kaugjuhtimissüsteem, mille abil saab kahureid juhtida tahvelarvutist läbi veebirakenduse.

Alates kevadest on Tallinna lennuväljal  7 gaasikahurit, msi katavadkogu lennuvälja manööverdusala, et tagada lennukite ohutu õhkutõus ja maandumine lindude aktiivse liikumise ajal.

Kahuritele on paigaldatud GPS antennid ja nad on nähtavad reaalses asukohas ja reaalajas. Veebirakendusest on võimalik erinevaid kahureid käivitada ja juhtida vastavalt lindude asukohale ning aktiivsusele, kasutades eelprogrammeeritud kasutustsükleid. Lisaks on rajameistritel võimalik näha tahvelarvutist, kas gaasikahuri seade on töökorras.

Veebirakendus salvestab kõik tegevused, mida saame hiljem kasutada statistikana ja parendustegevuste planeerimisel ning tõendusmaterjalidena lindude tõrje teostamise kohta lennufirmadele.

Sellel suvel oleme saanud lindudega seotud juhtumeid oluliselt vähendada, mille suureks abimeheks on olnud gaasikahurite kaugjuhtimissüsteemi kasutuselevõtt.

Lennuohutuse vedurid Hannus Vard ja Tormi Loide palusid edastada tänusõnad ja kiituse IT osakonna projektijuht Sven Tressumile, kes aitas veebirakendust välja töötada ja rakendada!