Keskkonna uudised

Kestlikuma arengu nimel

Käesoleva aasta aprillis loodi Kestliku Arengu Koalitsioon, mille asutamiskoosolekul osales ka AS Tallinna Lennujaam. Kestliku Arengu Koalitsiooni eesmärk on muuta Eesti heaoluriigiks, kus valitsetakse, toodetakse, tarbitakse ja kujundatakse poliitikaid kestlikkuse põhimõtete alusel. Koalitsioon koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide raames ja nimel. Koalitsiooni eesmärk on saada koostöö- ja infoplatvormiks, mille raames saaks iga liige aidata kaasa kestlikuma maailma loomisele just talle sobival moel.

Kestliku arengu mõiste kõlab tuttavalt paljudele, kuid selle sisu jääb tihti arusaamatuks või tühjaks. Lühidalt öeldes on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel. Vaata lähemalt: http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/

Tallinna lennujaam liitus Kestliku Arengu Koalitsiooniga, sest tahame tõsta ühiskonna, sh lennujaama teadlikkust kestlikust arengust. Säästva ehk kestliku ehk  jätkusuutliku arengu all mõistetakse sihipärast arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega. Jätkusuutliku arengu eesmärk on saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel ning tagada täisväärtuslik ühiskonnaelu praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks. Jätkusuutlik areng haarab enda alla pea kõik eluvaldkonnad.

Lennujaam saab panustada oma igapäevase tegevusega jätkusuutlikku energia tarbimisse ja transporti ning tootmisse ja tarbimisse (jäätmekäitluse põhimõtted, transpordist tulenevad kasvuhoonegaasid), tööhõivesse ja innovatsiooni oma valdkonnas. Kõige otsesemalt saame mõjutada lennujaamas tegutsemist keskkonnajuhtimissüsteemi kaudu.

Kestliku arengu eesmärkide täitmisele saad kaasa aidata koos lennujaamaga ja ka kodus oma perega. Keskkonna ja kestliku arengu küsimustes jagab meie majas täpsemat infot keskkonna protsessijuht Ingrid Lai.