Tööohutus on oluline

Tervis ja ohutus on meile kõigile oluline, seda nii kodus, puhke hetkel ja kindlasti ka tööl. AS-s Tallinna Lennujaam ja AS Tallinn Airport GH väärtustavad iga töötaja elu ja tervist väga kõrgelt. Tööohutus ja töötervishoid on meie ettevõttetes tööelu lahutamatu osa. Kui aastal 2017. oli Eestis kokku 5184 tööõnnetust, millest 4058 on kerged- ja 1117 rasked tööõnnetused, 9 töösurma, siis lennujaamas oli 4 kergemat tööõnnetust (2016 ja 2015 oli kergemaid tööõnnetusi 2) ja GH-s vastavalt (2015 6 kerget tööõnnetust ja 2016 8 kerget tööõnnetust). Selge on see, et lennuoperatsioonide, reisijate arvu ja töökoormuse kasvades tekib oht tööõnnetuste kasvuks, kuid meie eesmärgiks on võimalikult väike hulk tööõnnetusi, sest tervis on teadupärast meie kalleim vara, mida tuleb hoida ja siin on meil kõigil endil ka oluline roll täita.

Tööohutuse eesmärgiks on tagada töökeskkond, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata. Töökeskkonna juhtimise ülesanne ei ole mitte ainult kõrvaldada ja vähendada töökeskkonnas esinevaid või tekkivaid ohte ning nende negatiivseid mõjureid, vaid ka arendada positiivseid tegureid, mis teevad võimalikuks ohutu töökeskkonna jätkuva arendamise.

Siin tulebki mängu meie kõigi võimalus panustada töökeskkonna parandamisse. Selleks, et saavutada parim töökeskkond peame tegutsema ühiselt. Info paremaks liikumiseks on oluline teada, kes on sinu valdkonna või allüksuse töökeskkonnavolinik, et saaksid temaga vajadusel ühendust võtta. Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervisehoiu ja tööohutuse küsimustes. Kui annate töökeskkonnavolinikule edasi oma tähelepanekud kitsaskohtade osas või ettepanekud muutuste tegemiseks, siis tekib võimalus töökeskkonna parendamiseks. Nii saame edukamalt vähendada ja vältida tööst tulenevaid haigestumisi ning tööõnnetusi. Tea, et tööandja ootab sind hommikul tervena tööle ning pere ja sõbrad ootavad sind õhtul tervena koju. Terve inimene on õnnelik ja õnnelik inimene teeb ka meie kliendi õnnelikuks.

Hoia ennast ja märka kolleegi enda kõrval. Tööandja kõige olulisem ressurss on meie töötajad, kes teevad võimalikuks meie ühiste eesmärkide ohutu saavutamise.

AS Tallinna Lennujaama Töökeskkonnavolinikud, kellega saad alati ühendust võtta:
Eve Lõõtsmann kinnisvara talituses, Aavo Pall päästeteenistuses, Tiit Laanemets hooldeteenistuses, Malle Kaljuste reisiterminalis, Andrei Poštaritsa energeetikateenistuses, Martin Tamm sideteenistuses, Konstantin Kutšura Pärnu lennujaamas, Artur Teng Kuressaare lennujaamas, Kristel Välba Kärdla lennujaamas ja Asso Arras Tartu lennujaamas.

AS Tallinn Airport GH töökeskkonnavolinikud:
Kaisa Eslas maapealse teenindamise valdkond ja Tartu lennujaamas, Merili Mõttus reisijate registreerimise osakonnas, Helen Järv lennuoperatsioonide teenindamise osakonnas, Aleksander Kuusk lennuoperatsioonide teenindamise osakonnas, Raul Kabur  perrooniteenindamise osakonnas.